Familjerätten

Är ni föräldrar och behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn? Då kan ni få stöd från Familjerätten.

Älmhult är värdkommun för den gemensamma familjerätten med service i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner.

Informationssamtal

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Ansvaret för samtalen, som är kostnadsfria för föräldrarna, läggs på kommunen.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Vill ni ansöka om informationssamtal kan ni maila till familjerätten eller kontakta oss på vår telefontid. Kontaktuppgifter till familjerätten

Samarbetssamtal

I samband med en separation kan det vara svårt att komma överens om hur man på bästa sätt kan lösa allt som gäller vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Familjerätten erbjuder frivilliga samtal för föräldrar. De kallas för samarbetssamtal och de är till hjälp för att föräldrar ska kunna försöka komma överens. Syftet med samtalen är att förebygga, underlätta och förbättra allt som har med föräldraansvar att göra.

Samtalen är kostnadsfria och görs med sekretess. Du ansöker om att få komma på samtal genom att fylla i en blankett. Blanketten hittar du på vår sida med e-tjänst.

Här ansöker du om samarbetssamtal Länk till annan webbplats.

Vårdnad, boende och umgänge

Ansök om avtal om barns vårdnad, boende och umgänge Länk till annan webbplats.

Övriga stödkontakter / familjerådgivning

Det finnas många anledningar till att man behöver stöd från familjerådgivningen. Förändringar i familjens relationer och i livssituationen kan leda till kriser och konflikter.

Älmhults kommun erbjuder familjerådgivning via Kommunalförbundet VoB som vi driver tillsammans med övriga kommuner i länet. Familjerådgivningen VoB Kronoberg arbetar med relationsproblem. Dit kommer par men ibland även hela familjen. I dessa samtal får du stöd i frågor som gäller relationen.

Familjerådgivningens mottagningar finns i Växjö och i Ljungby.

Läs mer om familjerådgivning här Länk till annan webbplats.

Domstol

Ibland kan en tvist vara så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att göra en utredning och komma med ett förslag om hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Läs mer på Sveriges domstolar Länk till annan webbplats.

Information om Familjerätten

Älmhult är värdkommun för den gemensamma familjerätten med service i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner. Vi heter Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner.

Familjerätten hanterar även adoption och faderskap.

Kontakta familjerätten

Ring till servicecenter och fråga efter familjerätten eller lämna dina kontaktuppgifter till servicecenter så ringer vi upp dig.

Du kan också e-posta dina kontaktuppgifter så ringer vi upp.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?