Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter, som är en del av enheten Arbete och försörjning, hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Vad gör Arbetsmarknadscenter?

Arbetsmarknadscenter i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar
  • Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning

Arbetsmarknadscenter arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner. Arbetsmarknadscenter samordnar också alla praktikplatser.

Hur kan arbetsgivare och Arbetsmarknadscenter samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommunen kan du vända dig till Arbetsmarknadscenter för frågor angående kompetenshöjande insatser till befintlig personal, samordning av utbildningsinsatser och rekrytering av personal. Du kan också kontakta oss för samordning av subventionerade anställningsformer och praktik.

Praktik - en väg in

Arbetsmarknadscenter är den externa vägen in för jobbsyftande praktik i kommunens verksamheter.

Vi tar emot intresseanmälan om praktik från intressenter och samarbetspartners, dock inte från privatpersoner. I anmälan måste det tydligt framgå var och inom vad praktik önskas samt i vilket syfte. Kontakta någon av våra arbetsmarknadskoordinatorer så hjälper vi till att samordna beslut om praktik.

Kontakta Arbetsmarknadscenter

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar 16–20 år. Här kan de få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.
Läs mer om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Projektet Kronoberg Cares

Kronoberg Cares erbjuder deltagarna undervisning i svenska språket, samhällsorientering och komplettering av yrkeskunskaper. Målgruppen är ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i någon av de deltagande kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

Vill du eller din familj lära känna en familj från Ukraina? Anmälan görs på webbplatsen Familjekompis. Ett nära samarbete för ökad integration.

Bli Familjekompis Länk till annan webbplats.

Projektet pågår fram till augusti 2023. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under längre tid.

Kronoberg Cares ägs av Växjö kommun, drivs av projektenhet Kronoberg och är finansierat av Europeiska socialfonden.

Manar Albaghajati, projektkoordinator

manar.albaghajati@vaxjo.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?