Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenter, som är en del av enheten Arbete och försörjning, hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Vad gör Arbetsmarknadscenter?

Arbetsmarknadscenter i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar
  • Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning

Arbetsmarknadscenter arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner.

Hur kan arbetsgivare och Arbetsmarknadscenter samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommun kan du vända dig till arbetsmarknadscenter om du har behov av att rekrytera personal – för kortare eller längre tid. Du kan även kontakta oss för samordning av subventionerade anställningar eller om du har behov av praktikanter i din verksamhet.

Kontakta Arbetsmarknadscenter

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar 16–20 år. Här kan de få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.
Läs mer om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Återbruket

På Återbruket kan du göra arbetsträning eller praktik under en period. Syftet med arbetsträning eller praktik kan exempelvis vara att träna på svenska språket eller bedöma din arbetsförmåga. På Återbruket finns olika stationer eller verkstäder där du tränar olika arbetsmoment. Under din tid på Återbruket görs regelbundna uppföljningar och planeringar med arbetsmarknadskoordinator.

Shopping på Återbruket

Samverkansaktörer

Sunnerbo samordningsförbund

Sunnerbo samordningsförbund ska bland annat finansiera olika insatser för att stötta individer att komma i sysselsättning. Målgruppen är individer mellan 16 och 64 år som är aktuella hos minst två av medlemsmyndigheterna och är i behov av samordnade rehabiliterande insatser.

Läs mer om Sunnerbo samordningsförbund Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?