PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

PRAO är en viktig pusselbit för framtidens kompetensförsörjning eftersom elever väljer utbildningsväg bland annat baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden.

PRAO - för framtidens Älmhult

Praktisk arbetslivsorientering är en bra möjlighet för ungdomar att bekanta sig med olika yrken, att få känna på hur det är att jobba på en arbetsplats och att utvidga sitt kontaktnät. PRAO kan bidra till att fler elever vågar drömma om ett yrke och en framtid med egen försörjning och ett rikt och meningsfullt liv. Genom samarbete mellan skola och näringsliv ökar vi ungdomarnas kunskap om både kommunala och privata verksamheter i Älmhults kommun.

Som arbetsgivare får du möjlighet att visa årets elever i klass 8 och 9 att de ska satsa på ett jobb inom din bransch.

Om PRAO i Älmhults kommun

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) är obligatorisk att genomföra för alla elever i årskurs 8 och/eller 9. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. PRAO är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom PRAO ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till.

Alla elever i grundskolan ska ha minst 10 dagars PRAO från och med årskurs 8. PRAO-dagarna för varje elev fördelas på en vecka på våren i årskurs 8 och en vecka på hösten i årskurs 9. Eleverna är på sin PRAO-plats fem dagar per vecka med max sju timmar per dag. De får inte börja tidigare än klockan 06.00 på morgonen och inte sluta efter klockan 20.00 på kvällen.

På arbetsplatsen finns en handledare som stöttar eleven och ser till att arbetsuppgifterna är anpassade utifrån mognad och ålder. PRAO ska vara en integrerad del i undervisningen där för- och efterarbete ska göras på skolan tillsammans med lärarna och studie- och yrkesvägledaren.

PRAO-veckor i Älmhult våren 2024

International School of Älmhult

Vecka 11 och 12. Totalt 42 platser varav minst hälften på engelskspråkig arbetsplats för MYP (Middle Years Programme).

Linnéskolan

Vecka 15,16, 17 och 18. Totalt cirka 200 platser för klass 8.

Försäkring

Alla elever i Älmhults kommun är olycksfallsförsäkrade hela dygnet genom kommunens försäkring, även när de har PRAO. Läs mer om försäkringen.

Om att ta emot en PRAO-elev

Det viktigaste när det kommer till arbetsuppgifter för eleven är att de följer gällande regelverk kring arbetsmiljö, samt att eleven känner sig inkluderad på arbetsplatsen. Eleven behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns.

Det är också viktigt att eleven känner sig trygg på sin PRAO-plats. Arbetsplatsen och skolan har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö under PRAO-perioden. Skolan måste säkerställa elevens säkerhet under PRAO-perioden, samt att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Arbetsplatsen måste också bedöma riskerna på arbetsplatsen innan eleven börjar sin PRAO.

Läs mer om PRAO och få tips på olika PRAO-upplägg:

Skolverket - Ta emot en PRAO-elev från högstadiet Länk till annan webbplats.

Teknikcollege.se - Ta emot PRAO Länk till annan webbplats.

Så här erbjuder du en PRAO-plats

Om din arbetsplats vill ta emot en eller flera PRAO-elever från Älmhult kommuns skolor är allt ni behöver göra att registrera er genom nedanstående webbformulär. När perioderna för PRAO närmar sig får ni en förfrågan via e-post där ni får välja vilka veckor och hur många elever ni vill ta emot. Ni förbinder er inte till någonting genom att registrera er arbetsplats i praktikverktyget.

Erbjud PRAO-plats via formuläret på samverka.nu Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?