Mål och planer

Skolans planer/rutiner har arbetats fram utifrån styrdokument på statlig och kommunal nivå.

Statliga och kommunala styrdokument

Riksdagen har genom läroplanerna talat om vilka grundläggande värden som verksamheten inom Utbildningsförvaltningen skall bygga på. Läroplanerna visar på uppgifter och ger mål och riktlinjer för arbetet. De beskriver vilket ansvar som faller på rektor, personal, barn/elever och hem.

Du kan läsa läroplanerna på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För varje ämne eller kurs i skolan finns en kursplan som talar om syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska uppnå. Det finns också betygskriterier som anger kraven för de olika betygsstegen.

Kursplaner och betygskriterier hittar du på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om aktuella frågor som rör förvaltningens verksamhet kan också finnas på hemsidor från:

I lokala beslut anger Kommunfullfullmäktige och utbildningsnämnden ramarna för förvaltningens arbete genom beslut om skolorganisation och budget. Kommunfullmäktige har också antagit en policy för gåvor och sponsring i skolan.

Läs mer om kommunpolitik

Utifrån dessa styrdokument har förvaltningen formulerat sin verksamhetsidé

  • Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare.
  • Allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar.
  • Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!

Handlingsplaner och regler för Haganässkolan

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?