Studie- och yrkesvägledning

Stöd och vägledning för elever kopplat till fortsatta studier eller kommande yrkesliv.

Ansökan till gymnasiet

Ansökan öppnar den 15 januari. Sista dag för ansökan till gymnasiet 2022 är den 15 februari. Omvalsperioden sträcker sig från 25 april 2022 till 15 maj 2022.

Eftergymnasiala studier

Kommunal vuxenutbildning

På vuxenutbildningen kan du komplettera ej slutförda gymnasiestudier eller särskild behörighet till högre studier. Du kan även läsa yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Ansökan görs till kommunen du är folkbokförd i oavsett vilken kommun du vill studera i.

Du är behörig att läsa på kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 eller efter att du har avslutat dina gymnasiestudier.

Vuxenutbildningen i Älmhult

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa allmän kurs för att bli behörig till högre studier. Du kan även läsa profilkurser och yrkesutbildningar.

Folkhögskolan riktar sig till dig som är över 18 år.

Yrkeshögskola

För att vara behörig krävs yrkesexamen, högskoleförberedande examen eller motsvarande. Vissa utbildningar kräver särskild behörighet.

Högskola/Universitet

För att vara behörig krävs gymnasieexamen, godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1 och gymnasiearbete. Vissa utbildningar kräver särskild behörighet.

Meritpoäng och meritvärde

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Kontakta oss om du vill veta mer!

Matilda Karlsson, studie och yrkesvägledare för nationella program och IB

Stefan Greén, studie och yrkesvägledare för introduktionsprogrammet

Kontaktperson för omprov och prövningar

Christina Löfgren, studie och yrkesvägledare för komvux

Mirjam Lindberg, studie- och yrkesvägledare för SFI

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?