Stöd för alla

På Haganässkolan möts eleverna varje dag av kunniga och engagerade lärare som ger eleverna de allra bästa förutsättningarna att lära sig nya saker, och att lyckas med sina studier. Vi har även två specialpedagoger och en verksamhet som heter Resurscentrum för de elever som har behov av särskilt stöd.

Specialpedagoger

Hos specialpedagogerna kan du som elev få hjälp med dina studier. Det kan till exempel handla om att strukturera skolarbetet, få veta vilken rätt till hjälp du har i olika kurser eller få stöttning i relationen med lärare och mentor.

Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där man arbetar med grupper och enskilda elever, allt för att du som elev ska få en så framgångsrik och trivsam utbildning som möjligt och samtidigt må bra. Specialpedagogerna handleder också lärare för att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Joanna Larsen, specialpedagog

Resurscentrum

Resurscentrumär en verksamhet för elever som på olika sätt har behov som inte fullt ut kan tillgodoses i klassrummet, vilket kallas särskilt stöd.

Eleverna på Resurscentrumkan behöva hjälp med tex. struktur, planering, lugn och ro, tanka energi, socialt samspel och att arbeta självständigt. På Resurscentrumfinns elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men också elever utan diagnos, som har liknande behov.

Kravet för att få tillgång till en plats hos Resurscentrumär att en kartläggning har gjorts som visar att eleven har behov av stöd från Resurscentrum. Rektor beslutar sedan beslut om huruvida en plats på Resurscentrumska erbjudas.

Kontaktuppgifter Resurscentrum

0476-550 29

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?