Gymnasiearbetet

Under ditt tredje år på gymnasiet är det dags att göra ett gymnasiearbete (GA). Genom ditt gymnasiearbetet knyter du ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. (Källa: Skolverket).

Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Det finns mål för gymnasiearbetet, men ingen särskild ämnesplan. Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att en elev ska få gymnasieexamen.

Gymnasiearbete för yrkesprogram

För yrkesförberedande program gäller att gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot programmets karaktär eller det tänkta yrket. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Gymnasiearbete för högskoleförberedande program

För högskoleförberedande program där eleverna förebrådds för högskolestudier ingår att eleven tränar ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt.

Det handlar till exempel om att eleven successivt utvecklar förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbeten och att ge, beakta och värdera respons.

Det handlar också om att eleven utvecklar sin problemlösningsförmåga och lär sig förhålla sig kritiskt och självständigt till källor.

I högskoleförberedelsen ingår dessutom att eleven utvecklar sin kommunikationsförmåga, såväl skriftligt som muntligt. När det blir dags att genomföra gymnasiearbetet och visa upp sina kunskaper, ska alltså eleven vara redo och ha med sig de verktyg som behövs.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?