Nyheter

 1. Senast ändrad: 2020-07-09 08:04

  Evenemanget MAT2020 ställer om och blir MAT-runda och en digital kunskapsbuffé

  Evenemanget MAT har i ett decennium varit en plattform för lokala diskussioner om nationella angelägenheter kopplat till hela livsmedelskedjans hållbara utveckling. Evenemanget har aldrig haft större relevans än nu – samtidigt har det aldrig varit …

 2. Senast ändrad: 2020-07-08 01:12

  Kompetensutveckla din personal – Sök medel genom projektet Framtidssäkrad industri

  Projektet Framtidssäkrad industri riktar sig till dig som företag och dina anställda som direkt påverkats av coronapandemin genom neddragningar eller avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

 3. Senast ändrad: 2020-07-08 11:49

  Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

  Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en …

 4. Senast ändrad: 2020-07-02 05:06

  Ny lag ska minska smittspridning på serveringar 

  Den 1 juli 2020 börjar en ny lag att gälla, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter …

 5. Senast ändrad: 2020-06-30 03:56

  Information om ny anteckningsskyldighet om farligt avfall från 1 augusti och rapporteringsskyldighet den 1 november 2020

  Från den 1 augusti börjar en utökad anteckningsskyldighet gälla för alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Detta gäller alla verksamheter som klassas som B- eller …