Artikeln publicerades 3 juli 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu har arbete påbörjats i Furulund

Nu har markarbetet inletts där stadsdelen Furulund så småningom ska växa fram.

I detta första steg i arbetet kommer det att utförs markarbete i form av slyröjning inför avverkning av skog, det kommer inte att påverka allmänheten.

Vidare under hela projektets gång kommer du kunna hitta eventuella drift- och servicestörningar löpande på vår webbplats.

Här hittar du drift- och serviceinformation

Karta som visar området runt det som ska bli Furulund samt et grönmarkert område som visar avverkningsområdet.

Avverkningsområdet är en bit av det skogsområde som ligger mellan Älmhults Handelsplats och Danska vägen, precis väster om väg 23. Området är grönmarkerat på bilden.

Mer information om Furulund

I den nya stadsdelen Furulund planeras bostäder i form av flerbostadshus, grupp- och villabebyggelse och förskola. Naturen planeras att vävas in i byggelsen genom gröna miljöer.

Möjligheter till att bygga lokaler för icke störande verksamheter, handel och kontor kommer också finnas. För verksamheter ligger Furulund mycket trafikstrategiskt med skyltläge mot väg 23.

Här hittar du mer information om projektet