Artikeln publicerades 25 januari 2024

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun tar steg mot hållbart byggande

Drönarbild på skog, sjö och tom mark. 

Bygga för morgondagen - Älmhults kommun tar steg mot hållbart byggande med nya riktlinjer. Målet är att skapa miljöer som är goda för både människor och planeten.

Under 2023 har Älmhults kommun tagit fram riktlinjer för hållbart byggande. Att bygga på ett hållbart sätt handlar om att se till att det vi bygger är bra för både naturen, människor och ekonomin. Det innebär att vi strävar efter att skapa platser att bo på och utveckla dem på ett sätt som är bra för miljön, inkluderande för alla och samtidigt estetiskt tilltalande.

Vi vill vara en kommun som tar ansvar för människors livsmiljö i ett längre perspektiv. Riktlinjerna för hållbart byggande är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att göra hållbara val när vi bygger och sköter om våra platser och byggnader. De kommer att ge oss vägledning och stöd i vårt hållbarhetsarbete när vi jobbar med bebyggda miljöer, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sättet det byggs på i kommunen är viktigt för hur vi tar hand om vår miljö på ett hållbart sätt. Riktlinjerna är viktiga eftersom de hjälper oss att göra hållbara val när vi bygger och sköter om våra platser och byggnader. De kommer att vara som en guide som stöttar i att göra miljövänliga val när vi jobbar med bebyggda områden.

Riktlinjer för hållbart byggande kommer att gälla för all ny-, om- och tillbyggnad. De gäller även vid förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöer. Riktlinjerna gäller för kommunen och byggaktörer men inte för enskilda fastighetsägare.

Våra åtta riktlinjer beskriver vilken utveckling som behövs för att uppnå kommunens hållbarhetsmål i den bebyggda miljön.

  1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter
  2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet
  3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor
  4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och vistas
  5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer
  6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang
  7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer
  8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden

Vi har skapat en checklista som gör det lättare att följa de riktlinjer vi har för hur vi bygger och utvecklar platser i Älmhults kommun. Genomförda åtgärder kommer sedan redovisas årligen i hållbarhetsrapporten och i barnbokslutet. Goda exempel kommer också att användas som inspiration för vårt fortsatta arbete med hållbarhet.

Med stöd av riktlinjerna vill vi skapa hållbara, inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer tillsammans med alla som bygger och utvecklar miljöer i Älmhults kommun. Genom att dela med oss av goda exemplen och lära av varandras framgångar inom området kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar bebyggelse.

Läs mer om arbetet med hållbart byggande här

Ett sätt att visa och uppmuntra att vi ska ha fina och hållbara områden i kommunen är att varje år ge ut priset "Pris för god bebyggd miljö". Det är ett sätt att belöna och lyfta fram platser där det är trevligt att vara och där byggnaderna är bra gjorda. Årets nominering är igång fram till 29 februari.

Nominera ditt favoritprojekt här

En bild på byggnader som speglas i sjön. Under bilden står det "riktlinjer för hållbart byggande för Älmhults kommun".

Riktlinjerna finns också framtagna i en broschyr. Du kan hämta och läsa broschyren på Älmhults bibliotek, kommunens servicecenter eller läsa den här digitalt.

Läs broschyren digitalt Pdf, 8.7 MB.