Artikeln publicerades 19 januari 2024

Nu är nomineringen öppen för Pris för god bebyggd miljö

Drönarbild med byggnader och genomfartsväg i Älmhult centrum

Var med och hylla vackra och hållbara platser med 'Pris för god bebyggd miljö'! Alla kan nominera sina favoritprojekt, och genom en omröstning väljs vinnare för någon av kategorierna nybyggnad, renovering eller allmän plats.

Kommunen strävar efter att allt som byggs i kommunen ska vara av hög kvalitet, hållbart och se bra ut. Ett sätt att visa och uppmuntra att vi ska ha fina och hållbara områden i kommunen är att varje år ge ut priset "Pris för god bebyggd miljö". Det är ett sätt att belöna och lyfta fram platser där det är trevligt att vara och där byggnaderna är bra gjorda.

Priset delas ut för färdigställda projekt genomfört mellan 2018-2023 inom någon av följande kategorier:

  • Nybyggnad eller ombyggnad av byggnad eller anläggning
  • Renovering eller restaurering av byggnad eller anläggning
  • Allmän plats eller gemensam boendemiljö eller företagsmiljö

Kriterierna för att få priset för en god bebyggd miljö grundar sig på riktlinjerna för hållbart byggande. Riktlinjerna omfattar miljö, utseende, kultur, trygghet, sociala aspekter och andra faktorer.

Läs mer om hållbart byggande här

Alla kan nominera

Alla kan nominera förslag, även personer utanför kommunen. Du skickar ditt förslag till via mail eller post.ks@almhult.se

Märk rubriken med ”förslag till pris för god bebyggd miljö 2024”.

Du kan nominera fram till 29 februari 2024.

När förslagen kommit in så kommer två förslag väljas ut för en omröstning där allmänheten deltar för att utse vinnaren. Av de utvalda förslagen röstas en vinnare fram.

Priset delas ut till byggherre och arkitekt eller projektledare. Priset består av ett diplom, en motivering och en minnestavla.