Älmhults kommun i siffror

Hur många invånare finns det i Älmhults kommun? Hur har befolkningen ändrats?

Invånarstatistik
Kommunens landareal891 km²
Antal invånare per kvadratkilometer (km²)20 st
Folkmängd 2021-12-3117 963 st

Folkmängd i tätorter 2020-12-31

Folkmängd i tätorter

Älmhult

11 682 st

Diö

915 st

Liatorp

544 st

Eneryda

330 st

Delary

222 st

Glesbygdsfolkmängd

3 892 st

Restförda

299 st

Befolkningsförändringar 2020

Befolkningsförändringar

Befolkningsökning totalt

233 st

Födda

207 st

Döda

186 st

Inflyttade

1 174 st

Utflyttade

974 st

Flyttningsnetto

200 st

Justeringar

12 st

Kommunrapporter sammanställda av RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser 2019

I rapporterna redovisas ett urval av nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi samt några av de viktigaste kommunala verksamheterna. Där det är möjligt presenteras data i form av tidsserier.

Läs mer om statistik på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 jan kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?