Det här är Älmhult

Det är här det händer. I Älmhult, i Småland, i dag. Här finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger, här uppförs nya bostäder och skolor. Älmhult har unika förutsättningar med IKEA, världens största inredningsföretag, på orten.

I Älmhults kommun bor och lever cirka 18 000 personer och vi blir allt fler. Under dagtid ökar befolkningen med ungefär 3 500 personer som pendlar till Älmhult varje dag för att arbeta. Till det kommer ett stort antal affärsresenärer och andra besökare som dagligen finns här. Det är därför inte så konstigt att det finns många frisörer och lunchställen i Älmhult.

Internationellt på riktigt

I Älmhult möts dagligen människor från olika kulturer med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper vilket ger en internationell prägel. Här talas över 50 olika språk. En internationell skola gör det möjligt för familjer från hela världen att leva och bo i kommunen. De internationella inslagen berikar och gör Älmhult till en intressant internationell mötesplats.

En del av Småland

Älmhult har det som ofta förknippas med det småländska: företagsamhet, påhittighet och den vackra landsbygden med sina skogar, hagar och sjöar. Det småländska hjärtat finns också hos de två världskända entreprenörerna Ingvar Kamprad och Carl von Linné. Kontrasten mellan den småländska idyllen och den internationella prägeln gör Älmhult till något unikt och spännande.

Hjärtat av IKEA

Runt om i världen möbleras hem med produkter som designats här i Älmhult. Närmare 5 000 personer arbetar på något av de 15 IKEA-bolag som finns på orten, vilket bidrar till den internationella prägeln. IKEA har medvetet valt att inte bara stanna kvar, utan också att fortsätta växa här. Boendet och hemmet blir allt viktigare i många människors liv och få platser i världen är mer förknippade med hemmet än IKEA och Älmhult.

Älmhult är hemma för oss

Hemma är ett ställe där man kan vara trygg, ta hand om sig själv och sina nära. Hemma kan vara en byggnad. Det kan också vara en plats.

Man kan känna sig hemma i en känsla, en situation eller ett sammanhang. Ibland kan hemma vara en känsla svår att finna. Alla har vi våra olika erfarenheter. I Älmhult har vi ambition om det goda hemmet.

När du är hemma i Älmhult betyder det att det finns en plats för dig – en bostad, ett jobb, möjligheter till utveckling, vila och rekreation. Möjligheter till ett gott liv. Det finns också en plats för dina nära och kära, dina barn och dina föräldrar blir alla väl omhändertagna. Du blir mött med ett leende, vänliga ord och av människor som står på din sida. Älmhult är ”Älmhult – Home of home! Känn dig som hemma”.

Att leva i Älmhult är enkelt

De flesta uppskattar att ha nära till arbete, skola, fritidsaktiviteter, natur, handelsplats och shopping i centrum. Närheten sparar tid och ger oss mer fritid. Vi har länets lägsta arbetslöshet och jämfört med övriga kommuner i Kronobergs län har älmhultsborna den högsta medelinkomsten.

I Älmhult är vi internationella - på riktigt

I vår kommun bor och verkar människor från fler än 50 olika länder. Var femte invånare mellan 25-44 år är född utomlands. Det gör att Älmhult har en internationell atmosfär. Företagen i Älmhult drar till sig medarbetare från hela världen och till det kommer personer som slagit sig ner här av andra skäl. Det räcker att gå en runda på stan eller äta på en av de många lunchrestaurangerna. Där hörs många olika språk och du hittar menyer som är inspirerade från olika länder. Det är ingen slump att det finns en internationell skola just i Älmhult.

Älmhults historia

Nuvarande Älmhults kommun är geografiskt sex äldre socknar: Härlunda, Virestad, Stenbrohult, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd. När den första kommunalförordningen trädde i kraft år 1862 blev socknarna ombildade till egna kommuner.

Det som kom att ändra kartan radikalt var anläggningen av järnvägen som skedde under 1860-talet. Fem järnvägsorter i nuvarande Älmhults kommun fick under 1800-talet tågstopp och en av dem var Älmhult som blev ett planlagt stationssamhälle med större station. Här skedde byte av personal, påfyllnad av bränsle, underhåll och reparation av tåg. Järnvägen var en stor tillväxtfaktor och statussymbol för Älmhult som skapade nya möjligheter för handel och service. En rad hantverkare och småindustrier slog upp sina portar.

Tillströmningen av folk ökade och hus började byggas. I och med det ökade även behovet av regler och lagar. Tidens stora risker var hälso- och brandfaror och på 1880-talet kom de första stadgorna i stationssamhället. Orten fick även en brandkår och blev ett municipalsamhälle. Den från början lilla byn växte snabbt och hade vid sekelskiftet år 1900 cirka 1 000 invånare.

Älmhult blir en köping

1901 blev Älmhults municipalsamhälle en så kallad köping, som innebar att det nu var en egen kommun med högre status än de andra landsortskommunerna i närheten. Trots den högre statusen var Älmhult fortfarande litet, både rent geografiskt och befolkningsmässigt, jämfört med kommunerna runt om. Med infrastrukturens ytterligare utbyggnad skedde en ökad inflyttning och under 1920-talet slogs köpingen samman med tätbefolkade områden från både Pjätteryds och Stenbrohults kommun.

Älmhults kommun bildas

I efterkrigstiden sattes de små kommunerna i en problematisk sits. Sveriges samhälle var under förändring till exempel genom att kvinnor började yrkesarbeta och både barn- och äldreomsorg blev en allt viktigare fråga. Även utbildning och skola krävde större satsningar för att möta näringslivets efterfrågan på kompetent arbetskraft. För att hantera samhällets utveckling behövde småkommunerna nu slås samman. 1971 bildades därför Älmhults kommun när landsbygdskommunerna runt om slogs ihop med köpingen. Den nya kommunen fick namn efter centralorten - Älmhults kommun var bildad.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?