Artikeln publicerades 4 april 2024

Grävarbete görs i gång- och cykelbanan på Bäckgatans norra del

Under måndag den 8 april börjar vi gräva i gång- och cykelbanan på Bäckgatan. Det gäller sträckan mellan korsningen Bäckgatan och Vallgatan, fram till rondellen på väg 120. Vi ska byta ut gamla vatten- och avloppsledningar och de ligger under gång- och cykelbanan.

Skiss över var man kan välja att gå eller cykla.Förstora bilden

Du som går och cyklar behöver välja en annan väg. Se förslag på kartan.

Ett körfält är öppet för fordonstrafik. Hastigheten är 30 kilometer per timme, då det är trångt och grävmaskiner rör sig på körfältet som är avstängt.

Det kan bli aktuellt att även stänga av fordonstrafiken under kortare perioder och då skyltas trafiken om via Södra Esplanaden och Skånevägen.

Vi beräknar att vara klara i början av juni.