Begravningsombud

Begravningsombudet har statens uppdrag att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som gäller begravningsverksamheten.

Vad innebär detta uppdrag konkret?

Alla som är skattskyldiga betalar en begravningsavgift. Denna avgift ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten i Sverige. Svenska kyrkan har av staten fått uppdraget att sköta detta. För att kontrollera att pengarna från begravningsavgiften endast används till denna verksamhet, utser staten ett begravningsombud.

Vem utser begravningsombudet?

Länsstyrelsen utser begravningsombudet på förslag från kommunfullmäktige i Älmhult.

Vilket är Älmhults begravningsombuds geografiska verksamhetsområde?

Samtliga kyrkliga församlingar och samfälligheter inom Älmhults kommun ingår i verksamhetsområdet. Detta innebär följande områden: Göteryds kyrkliga samfällighet, Stenbrohults församling, Virestad-Härlunda kyrkliga samfällighet och Älmhults församling.

När kan man ta kontakt med begravningsombudet?

När man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses eller när man har frågor som rör möjligheterna till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi kontaktar man begravningsombudet.

Kontakta Begravningsombud

Bo Mazetti-Nissen

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?