Artikeln publicerades 3 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Topplacering för Älmhult i Sveriges miljöbästa kommun 2023

Älmhults kommun placerar sig bland de tio bästa i kategorin mindre städer och tätorter i årets mätning som genomförs av tidningen Aktuell Hållbarhet.

I den samlade listan över Sveriges kommuner placerar Älmhult sig i år på plats 32 vilket är en förbättring med 145 platser jämfört med 2022!

Kommunen arbetar utefter en miljöplan som är en tydlig vägvisare både i det dagliga arbetet och i strategiska frågor. Kommunens resultatmål är kopplade till Agenda 2030 och följs upp bland annat i en hållbarhetsrapport.

Det känns verkligen roligt att få ett kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är på rätt väg. Hållbarhetsfrågorna är viktiga för kommunens attraktivitet och vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans med hela Älmhult för att få en ännu större effekt, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre.

Kommunens verksamheter arbetar för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Älmhult. I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Älmhults kommun under 2022.

Cecilia Axelsson, miljöstrateg, lyfter 4 goda exempel från vår Hållbarhetsrapport, där vi bland annat jobbat aktivt med att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt friluftsliv och förbättra vår sociala hållbarhet genom att fler blir självförsörjande.

  • Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande.
  • Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter. Vi renoverade och skapade även fler rastplatser i våra naturområden.
  • Ökat arbete med återställande av våtmarker.
  • Vi byter ut gammal belysning mot LED-lampor för att spara energi.

Läs mer om kommunens miljöarbete

Om rankingen

Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet.

Rankningen består av en enkät där kommunerna har svarat på frågor som rör allt från transporter till livsmedel och stadsplanering.

Resultatet från enkäten räknas sedan ihop med aktuella data från ett flertal olika externa källor, bland annat från Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.