Artikeln publicerades 26 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Stort intresse för våtmarker efter vårens utskick

I våras gjorde kommunen ett utskick till markägare med information om våtmarksmöjligheter. Många hörde av sig och visade intresse.

Intresset för våtmarksmöjligheterna har varit väldigt stort. Kommunen kommer som ett nästa steg att kontakta ett antal markägare där potentialen och intresset är störst. Det kommer att ske under hösten.

Fortsatt möjlighet för utredning

Det finns fortfarande möjlighet att höra av sig om man vill utreda något område vidare. På länken nedan kan du läsa mer om utredningen samt hitta planeringsunderlag och översikt av våtmarker.

Information om vattenvårdsmöjligheter för dig som markägare

Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Kontakt

Jens Morin, Naturcentrum AB

Jens Ratcovich, Naturcentrum AB

Cecilia Axelsson, Älmhults kommun