Artikeln publicerades 29 november 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu tar vi nästa steg mot att bygga Linnéskolan

gamla byggnaden Linneskolan, framför en grusplan där nya delen ska byggas

Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att tillföra ytterligare medel till byggnation av Linneskolan etapp 1.

Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att klarlägga utformningen av en bulleråtgärd och en ny bulleranalys för skolgården togs fram, vilket har försenat projektet med cirka 12 månader.

Förseningen i kombination med det förändrade omvärldsläget har påverkat kostnaderna för projektet, där priset på byggmaterial har ökat markant. Nu föreslår tekniska nämnden till kommunfullmäktige att 42 mnkr omfördelas från etapp 2 till etapp 1 så att byggnationen kan starta.

En skola för Älmhults framtid

Älmhult har stora barnkullar som inom några år kommer att gå i högstadiet. Prognosen visar på en ökning med nästan en klass per år vilket innebär att kring år 2030 kommer Linnéskolan ha tolv parallellklasser och upp emot 900 elever.

I etapp två kommer det också finnas plats för särskolan och orion-verksamheten. Linnéskolans etapp 1 kommer att bli cirka 10 000 m2 i två plan och byggs som ett passivhus enligt internationell standard. Ett passivhus innebär att huset är extremt bra isolerat och har bra klimat och komfort inomhus. Huset värms till största del upp av de människor och maskiner som finns där och det blir en jämn och behaglig inomhustemperatur. Passivhus får på så vis låg driftskostnad och är ett miljömässigt och hållbart alternativ.

Läs intervjun "Linnéskolan byggs ut"