Artikeln publicerades 24 oktober 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Linnéskolan byggs ut

Man i grå jacka står på en grusplan med en grävskopa i bakgrunden.

Lars Lund, fastighetschef på Älmhults kommun, berättar om bygget.

Älmhult har stora barnkullar som inom några år kommer att gå i högstadiet. Prognosen visar på en ökning med nästan en klass per år vilket innebär att kring år 2030 kommer Linnéskolan ha tolv parallellklasser och upp emot 900 elever. I den nya delen av skolan kommer det också finnas plats för särskolan och orion-verksamheten.

Vi har bett Lars Lund, fastighetschef, att svara på frågor och berätta om byggprojektet.

Vill du berätta om byggnaden?

Vid planeringen av Linnéskolans nya del har konsulter, rektorer, och fastighetsavdelningen haft ett nära samarbete. Den nya delen kommer att bli cirka 10 000 m2 i två plan och byggs som ett passivhus enligt internationell standard.

Ett passivhus innebär att huset är extremt bra isolerat och har bra klimat och komfort inomhus. Huset värms till största del upp av de människor och maskiner som finns där och det blir en jämn och behaglig inomhustemperatur. Ett bergvärmesystem kommer att finnas som backupp för kalla perioder. Passivhus får på så vis låg driftskostnad och är ett miljömässigt och hållbart alternativ.

Hur har ni tänkt kring inomhusmiljön?

Byggnaden delas in i något som kallas för hemvister. En hemvist är anpassad för cirka sex till sju klasser där eleverna har sina skåp, klassrum för huvudämnena och utrymme att umgås på. Det skapar en trygg plats, en hemvist. Elever slipper jäkta och förflytta sig kors och tvärs över stora avstånd och trängas med andra elever som förflyttar sig i motsatt riktning när de byter lektion. Klassrum för exempelvis slöjd, musik, naturorienterande ämnen och idrott ligger utanför hemvisterna. Dessa rum är anpassade för ämnet och finns bara på ett ställe.

Vi lägger också stor vikt vid hur ljus och ljud fungerar och samspelar. Vi vet, med hjälp av forskning, att ljus och ljud påverkar studieron och hur vi mår. Vår entreprenör har byggt internationella skolan och Paradisskolan så de är proffs på skolor med allt vad det innebär.

Vad händer med skolgården?

Idag är det knappt ett 50-tal elever som går ut på rasterna. Vi vill att eleverna ska vilja vara ute och nu byggs en helt ny utemiljö. Vi har arbetat med att få bort skymda platser för att öka tryggheten på skolgården. Vi gör ”öppna gröna rum” med växlighet, rabatter, träd och sittytor även en del under tak. Där kommer finnas kompisgungor och hängmattor att chilla i och en parkourdel om man vill vara aktiv. För dem som vill ha extra lugnt på rasterna kommer det att finnas platser att vara på med växtlighet och sittytor, som små lugna oaser.

Berätta om köket

Köket är klimatsmart och har toppmodern storköksutrustning. Här finns väl genomtänkta logistikflöden, smart återvinning av matavfall, bageriutrustning, kyllager för packning av måltider som vi lagar och levererar åt andra enheter. Det går att också att lagra råvaror och använda maskinerna i flera skift vid exempelvis kriser av olika slag. Köket har en kapacitet på 2 500 portioner om det skulle behövas.

I matsalen finns det plats för 300 personer och den kan även användas för samlingar. Matsalen delas av med hjälp av flyttbara skärmar så att det blir en lugn miljö. Det kommer också att finns en tyst del för dem som vill ha lugn och ro.

Hur blir det med all trafik, cyklister, gående, bussar och bilar?

Vi kommer att göra i ordning cykelvägar och bygga cykelparkeringar så att elever och medarbetare smidigt och säkert kan ta sig till skolan och parkera cykeln. En ny cykelbana från Köpmannatunneln fram till Linnéskolan håller på att byggas och de övriga befintliga cykelvägarna repareras. Lönngatan, där bussarna stannar, kommer att förändras och det blir nya busskurer och en ny plats med träd och en pergola. Det kommer att finnas bilparkering både söder och norr om skolan.