Artikeln publicerades 24 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu förändrar vi arbetet med snöröjningen

Liten snöskottningstraktor plogar en gångväg.

Som en del i att göra det enklare att ta sig fram till fots eller med cykel när det har snöat prioriterar vi nu snöröjning av huvudstråken för gång och cykel.

I år sker flera förändringar inom snöröjning. Bland annat kommer arbeten som tidigare gjorts under nätter och helger att när det är möjligt flyttas fram till vardag och dagtid. Entreprenörerna kommer också att snöröja en kategori av väg i stället för ett område. Det i sin tur leder till att vi kan prioritera huvudstråken av gång- och cykelvägarna och gör arbetet med effektivt.

Alla kommunala fastigheter, så som våra förskolor, skolor och fastigheter inom vård- och omsorg kommer att snöröjas av oss. Vi är där under hela året och gör jobb som att sopa, plantera, klippa gräsytor och häckar vilket gör att vi har bättre kolla på ytorna, var vi ska skotta och var snön kan läggas. Arbetet kommer att gå snabbare och med färre missar, säger Fredrik Danielsson, produktionschef, och fortsätter:

Våra entreprenörer kommer att få en kategori av väg att snöröja och inte som tidigare ett område. Det gör att maskinerna de arbetar med inte behöver förflyttas mellan platser i samma utsträckning som innan. På så vis kan de arbeta mer effektivt, säger Fredrik Danielsson, produktionschef.

Gång- och cykelvägar prioriteras

Som en del i att göra det enklare för invånare att ta sig fram till fots eller med cykel ändrar vi prioriteringar i snöröjningen. Huvudnätet av gång- och cykelvägar ska snöröjas snabbare.

Vi är glada över att så många vill gå och cykla trots vinterväder och nu kommer huvudstråken av gång- och cykelvägarna att prioriteras. Huvudstråken är gång- och cykelvägar som leder till exempelvis förskolor, skolor, vård- och omsorgsboende och våra handelsplatser, säger Elizabeth Peltola (C), ordförande i tekniska nämndens.

För att kunna prioritera gång- och cykelvägar höjs startgränsen för villagator från att ha varit fem till sju centimeter snö till åtta centimeter. Vi kommer också att snöröja i begränsad omfattning under helger och kvällar. Om det är risk för blötsnö och att det fryser då startar snöröjningen redan vid fyra centimeter.

Tekniska nämnden tog beslut om ändrade rutiner vid snöröjning den 18 oktober 2023.

Du kan läsa mer om snöröjning på almhult.se/snorojning Länk till annan webbplats.