Artikeln publicerades 18 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Medborgardialogerna om översiktsplanen är igång!

Igår, den 17 april, gick startskottet för de fysiska medborgardialogerna gällande det pågående arbetet med en ny översiktsplan för Älmhults kommun.

Det var ett glatt gäng som samlades på Folkets hus för att ta möjligheten att tycka till om vårt framtida Älmhult. Kvällen inleddes med en kort beskrivning om vad en översiktsplan är och följdes sedan av gruppövningar som handlade om hur deltagarna såg på Älmhults utveckling framåt. Det var stort engagemang, mycket kreativitet och härlig energi från deltagarna.

personer sitter i grupper kring bord och diskuterar

Det blev bra och kreativa diskussioner kring borden

Dialogturnén fortsätter

Redan idag hålls nästa medborgardialog i Diö och sedan fortsätter det på olika platser runt om i kommunen fram till och med den 17 maj.

Har man inte möjlighet att närvara på en fysisk medborgardialog men ändå vill få fram sina tankar och idéer så kan man istället tycka till i vårt digitala dialogverktyg.

Mer information

Mer information kopplat till arbetet med ny översiktsplan såsom vad en översiktsplan är, de fysiska medborgardialogerna och det digitala dialogerktyget hittar du på vår webbplats.

Här hittar du all information kopplat till arbetet med ny översiktsplan