Artikeln publicerades 24 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Fortsatt arbete för att återskapa våtmarker

Skog med ett fält träd och våtmark.

Arbetet med att hitta platser med goda förutsättningar att återskapa våtmarker har nu startats upp igen i projektet Flera våtmarker i Älmhult. Intresset för våtmarksmöjligheterna är stort och kommunen kommer att kontakta markägare där potentialen och intresset är störst.

Kommunen har nu gått in i det nya projektet Flera våtmarker i Älmhult utifrån kartläggningen på tidigare framtagen våtmarksplan. Syftet är att göra mer för att få fler våtmarker i kommunen.

Varför är våtmarker viktiga?

Våtmarker är viktiga för att minska övergödningen, öka mångfalden av växter och djur, hantera (ta hand om och rena) vatten bättre och motverka klimatförändringar. Projektet finansieras av statligt LONA-bidrag och pågår till 2025.

Arbetet med att hitta platser med goda förutsättningar utgår från den våtmarksplan som togs fram förra året. Efter ett utskick till samtliga berörda markägare hörde många av sig och visade intresse. Genom det nya LONA-bidraget har nu kommunen möjlighet att fortsätta arbetet med att kontakta och stötta markägare. Målet är att identifiera flera större projekt som har potential att genomföras och så långt möjligt förankra de områden där intresset är stort för genomförande. Ambitionen är att kunna anlägga våtmarker på minst tre platser.

Projektledare för projektet är naturkonsult Josefine Gustafsson och våtmarkskonsult är Jens Morin, Naturcentrum.

Om våtmarksplanen

Våtmarksplanen togs fram 2022 och visar var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar.

Läs mer om våtmarksplanen här

Vill du veta mer?

Är du markägare och vill veta mer om potential, bidrag eller annat? Kontakta projektledare Josefine Gustafsson:

Vill du veta mer allmänt om projektet? Kontakta Cecilia Axelsson, miljöstrateg, Älmhults kommun:

cecilia.axelsson@almhult.se