Artikeln publicerades 5 mars 2024

Elever, vårdnadshavare och personal tycker till om kommunikation i förskola och skola

Elever tillsammans med lärare

Ett nytt projekt har startat för att förbättra kommunikationen mellan förskola och skola samt stärka samverkan med hemmet. Projektet inkluderar en kartläggning och utvärdering av befintliga digitala system för att identifiera deras styrkor, svagheter och möjliga förbättringsområden.

Roger Johansson, utbildningschef i Älmhults kommun, berättar mer om arbetet.

Vi genomför för närvarande en omfattande kartläggning av de digitala systemen som används inom våra förskolor och skolor. Målet är att utvärdera hur väl systemen stöder verksamheten och att skapa en gemensam vision för framtiden, säger Roger.

Inkludering och samarbete

Under våren kommer flera workshops och möten att hållas för att involvera flera olika personer och målgrupper.

Vi strävar efter att skapa en process där alla berörda parter ges möjlighet att bidra med sina synpunkter och erfarenheter, berättar Roger.

Elever, vårdnadshavare och personal från olika verksamhetsområden kommer att delta för att säkerställa en bra diskussion.

Från feedback till åtgärder

Efter att ha samlat in och sammanställt feedback kommer beslut att fattas kring framtida digitala system och eventuella åtgärder.

Syftet med genomlysningen är att säkerställa att våra digitala system effektivt stödjer elevernas och vårdnadshavarnas behov samtidigt som de möter kraven från vår verksamhet, betonar Roger.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en ännu bättre digital miljö för våra förskolor och skolor i Älmhults kommun. Håll er uppdaterade för mer information och möjlighet att vara med.

Porträtt Roger Johansson

Roger Johansson, utbildningschef i Älmhults kommun, berättar mer om arbetet med att förbättra de digitala plattformarna inom förskola och skola.