Artikeln publicerades 3 juli 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Detaljplanen för Del av Stenbrohult-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) har vunnit laga kraft.

Diö växer och utvecklas! Den 15 juni vann den nya detaljplanen för Kattesjön laga kraft.

Det är stor efterfrågan på bostäder utanför tätorten, för att kunna möta detta har det varit viktigt för kommunen att planera området för olika typer av bostäder. Den nya detaljplanen är därför mer flexibel, och möjliggör flera typer av bostäder så som villor, radhus/parhus/kedjehus och flerbostadshus i högst två plan.

Med flera typer av bostäder möjliggörs också för fler människor att hitta sin typ av hem i det vackra området med närhet till sjö och natur.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan och
bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att få en god
helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Läs mer om projektet Kattesjön här.