Artikeln publicerades 1 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun på plats 40 i rankingen årets friluftskommun

Nu är Sveriges friluftskommun utsedd för 2023. I rankingen hamnar Älmhults kommun på en god 40:e plats bland de 217 kommuner som svarat på undersökningen från Naturvårdsverket. Sedan 2019 är Älmhult den kommun som förbättrat sig bäst i Kronobergs län.

Vi har under de senaste åren kontinuerligt utvecklat våra natur- och friluftsområden. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att fler ska hitta ut i vårt friluftsliv och jag vill verkligen tacka alla som medverkar i att möjliggöra ett aktivt friluftsliv i Älmhult, säger Nicolas Hansson, förvaltningschef kultur och fritid.

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommuners arbete med friluftsliv. Resultatet baseras på en årlig undersökning som genomförs av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening.

Nya vandringsleder

För att skapa förutsättningar för ett mer aktivt friluftsliv satsar vi bland annat på att utveckla och skapa nya vandringsleder. Under året har vi invigt delar av Östra Möckeln vandringsled som kommer att erbjuda olika leder i våra fantastiska naturområden vid östra Möckeln. Arbete med skyltning och andra faciliteter längs lederna pågår för fullt och kommer att färdigställas under 2024, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg.

Vandringsleden i Östra Möckeln ska knyta ihop fem naturreservat och kulturreservatet Linnés Råshult och kommer bestå av tre delslingor som tillsammans motsvarar 3-4 mil led i varierad natur. Genom att koppla samman besöksmål, såsom Destination Möckelsnäs och Linnés Råshult, med befintliga naturreservat skapas en bättre helhetsupplevelse för besökare.

Ett annat exempel är den nya Majtorpsrundan i centrala Älmhult som går genom en varierad natur. Rundan är en del i ett större område, södra Möckeln rekreationsområde, där ambitionen är att fortsätta att knyta ihop sjön Möckeln med centrala Älmhult, berättar Cecilia.

Vill du prova Majtorpsundan? Du hittar den i Naturkartan.

Majtorpsrundan Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Vad kommer ni göra härnäst i friluftsarbetet?

– Vi behöver fortsätta hålla god status på det vi gör. Det gäller att hålla i och bibehålla det som är bra och göra justeringar inom områden där det finns utvecklingspotential. Bland annat kommer vi att ta fram en ny friluftsplan, som ska vara klar 2024, med satsningar inom bland annat friluftsliv, naturturism och naturvård, säger Nicolas.

Om utmärkelsen Sveriges friluftskommun

Syftet med utmärkelsen Sveriges friluftskommun är att skapa uppmärksamhet kring friluftslivsarbetet och stimulera kommunernas arbete, som ger förutsättningar för medborgare och besökares upplevelser i natur- och kulturlandskapet. Målet med undersökningen, tillsammans med tidigare års undersökningar, är att ge underlag för att över tid mäta och följa upp kommuners arbete med friluftsliv, som bidrar till att uppnå de friluftspolitiska målen.

Läs mer om undersökningen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftskommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om projekten östra och södra Möckeln