Artikeln publicerades 15 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhult har fått sina första cykelöverfarter

Kvinna står vid ett gång- och cykelöverfartsställe med parkliknande miljö i bakgrunden

Elizabeth Peltola (C), tekniska nämndens ordförande vid Älmhults nya cykelöverfarter som vi uppmärksammar med färgglada ballonger under helgen.

I dagarna blev Älmhults två första cykelöverfarter klara. De kopplar ihop Norregårdsgatan och Delaryvägen. Cykelöverfarter införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångställen för cyklister. Vid en cykelöverfart har biltrafiken väjningsplikt för cyklisten både när cyklisten befinner sig på eller just ska cykla ut på cykelöverfarten.

Många unga och barnfamiljer i området

I korsningen Norregårdsgatan/Delaryvägen finns numera två cykelöverfarter. Korsningen har byggts om och hastighetssäkrats, vilket innebär att korsningen är utformad på ett sätt att bilister måste hålla en låg hastighet.

Det är kul att äntligen kunna inviga Älmhults första cykelöverfart. Vi vet från undersökningar att fler människor väljer att cykla när cykeln är ett framkomligt, enkelt och framför allt säkert alternativ. Vi arbetar därför på olika sätt för att få fler att välja cykel framför bilen, där det är möjligt, säger Elizabeth Peltola (C), tekniska nämndens ordförande.

Tre kvinnor står och pratar vid den nya cykelöverfarten. Nysådd jord ligger i förgrunden.

Kvinnorna, som nästan varje dag passerar korsningen på sin morgonpromenad, passade på att få en pratstund med Elizabeth Peltola.

Möjligheten att bygga cykelöverfarter har funnits sedan 2014 och erfarenheter från andra orter visar att cykelöverfarter inte leder till fler olyckor. I stället hjälper cykelöverfarterna till att öka framkomligheten för cyklister, men precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Därför är det fortfarande viktigt att du som cyklar försäkrar dig om att fordonsföraren uppmärksammat dig.

Att vi valt att bygga de första cykelöverfarterna i just den här korsningen beror på att den i hög utsträckning används av föräldrar, barn och unga på sin färd till och från skolan, säger Emelie Lindholm, gatuingenjör.

Cykelplan för framtiden

Att bygga fler cykelöverfarter ingår i cykelplanen som togs fram 2021. Cykelplanen innehåller förslag på åtgärder som främjar cykling samt gör cykelnätet framkomligare, säkrare och tydligare.

Här hittar du cykelplanen

Cykelöverfart – det här gäller

  • Bra samarbete mellan trafikanter är viktigt för säkerheten
  • Förare har väjningsplikt för cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten
  • Cyklister ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.
  • Cykelöverfarten har vägmarkering och vägmärken och är byggda på ett sätt som säkrar att fordon inte kan köra snabbt.