Artikeln publicerades 19 mars 2024

Skogliga åtgärder i norra Klöxhult, Västra Bökhult och Furulund

Karta över områden som man ska arbeta i.

Under våren gör vi skogsarbete i områdena norra Klöxhult, Västra Bökhult och Furulund. Vi börjar under vecka 13 och är klara framåt sommaren. Område röjs och gallras på olika sätt och med anpasade maskiner, beroende på hur gamla träden är.

Kulturlämningar och vandringsstigar

Det finns kulturlämningar och vandringsstigar i området och vi kommer att vara försiktiga i vårt arbete. Maskinerna kommer i möjligaste mån att undvika att köra på stigarna. Vi använder kulturstubbar, som är mindre träd kapade vid ca 130 cm höjd, som markörer för forn- eller kulturlämningar, såsom kolbottnar. Då vet de som arbetar i området när de måste vara extra försiktiga.

Om skogen

Vi prioriterar björk och tall där det är lämpligt, för att skapa en mer öppen och ljus skog, vilket gynnar markskiktet och ökar möjligheterna för bärris som trivs i ljuset. Detta gynnar även det vilda djurlivet.

Om djuren

Vi kommer att lämna kvar död ved, för att öka den biologiska mångfalden, i faunadepåer. Dessa depåer kan bestå av grova stammar eller grenhögar och de placeras på lämpliga platser i naturen. Död ved är viktigt både som mat och bostad för många djur, svampar och växter.

Till dig som rör dig i området

Vi ber er att vara försiktiga och hålla er på säkert avstånd från skogsarbetare och maskiner. Säkerhetsavståndet till maskinerna är minst sextio meter. Var uppmärksamma på skyltar med information längs stigar och vägar och följ dem.

Virkesupplag och rishögar kommer att placeras på platser som i minsta möjliga mån inte stör er som passerar. Vi ber er att vara försiktiga och inte uppehålla er eller låta barn och hundar leka nära dessa platser.

Har du frågor kontakta