Artikeln publicerades 13 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Vi bygger cirkulationsplats i Liatorp!

Asfalterad trevägskorsning 

Från den 17 april till den 19 maj bygger vi en cirkulationsplats vid infarten till Liatorp, korsningen Bergkvistavägen, Växjövägen.

Du kan köra i korsningen under byggtiden men vi ber dig som har möjlighet att använda den norra infarten till Liatorp. På så sätt hjälper du till att ge dem som gräver och bygger en tryggare och bättre arbetsmiljö.

När vi är klara kommer det att vara en överkörningsbar cirkulationsplats för lastbilar och bussar medan du som har bil eller annat fordon kör runt om, säger Emelie Lindholm, gatuingenjör på Älmhults kommun och fortsätter:

Förutom cirkulationsplatsen bygger vi om och fräschar upp busshållplatsen. Hållplatsen är den femte mest trafikerade hållplatsen i kommunen. Den får en ny tillgänglighetsanpassad plattform, ett väderskydd med belysning och sittbänk. Även ett nytt cykelställ sätts upp i närheten. Vi hoppas det bli ett stort lyft för alla som använder busshållplatsen.

Det känns mycket bra att vi kan höja trafiksäkerheten i korsningen, inte minst för cyklister och fotgängare. Den tidigare satsningen på cykelväg gör också att det är ett område som används flitigt och vi vill göra det så säkert som möjligt för alla som ska ta sig exempelvis till fotbollsplanen, affären eller restaurangen, säger Elizabeth Peltola ordförande i tekniska nämnden.

Vi har också ett samarbete med Liatorps samhällsförening. De har varit boll-plank när vi började planera korsningen De upplever korsningen som otydlig och otrygg för gående att korsa. De har också önskat en bättre lösning för busshållplatsen och ett väderskydd. När allt blir klart har Liatorp dessutom fått en trevligare och tryggare infart.