Artikeln publicerades 13 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Tyck till om ditt barns fritidshem i årets trivselenkät

Älmhults kommun genomför just nu en enkätundersökning som handlar om vad du som förälder tycker om ditt barns fritidshem. Besvara enkäten senast den 24 november.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om våra fritidshem för att vi ska kunna göra förbättringar.

Du som förälder svarar en gång per barn. Det betyder att om du har flera barn i fritids så svarar du på enkäten lika många gånger som antal barn. Dina svar är givetvis anonyma.

Resultatet av enkätundersökningen och förslag på åtgärder sammanställer vi och presenterar under året. Enkäten finns tillgänglig på svenska, engelska och arabiska.

Här fyller du i enkäten

Trivselenkät fritidshem 2023 Länk till annan webbplats.

Ett stort tack för din medverkan!