Artikeln publicerades 22 januari 2024

Tyck till om Älmhults kulturliv!

Folk på torget en sommarkväll

Vi vill gärna veta vad du tycker om Älmhult som kulturkommun. Vad gillar du? Vad saknar du? Hur gör vi tillsammans kulturlivet ännu bättre? Passa på att göra din röst hörd.

Alla är välkomna att lämna sina tankar och synpunkter kring kulturlivet i en enkät. Undersökningen är en del av Älmhults arbete med att ta fram en kulturplan.

Tyck till om Älmhults kulturliv här Länk till annan webbplats.

Du kan också svara i pappersformat på Älmhults bibliotek.

Vad är en kulturkommun?

Kommunerna i Sverige har ett kulturuppdrag. Alla kommuner är därför i någon mån kulturkommuner. Delar av det kommunala kulturuppdraget regleras i lagar och förordningar, medan andra är av mer frivillig karaktär, som till exempel kulturskola, stöd till studieförbund och lokalt kultur- och föreningsliv.

Fram till om med den 3 mars 2024 kan du lämna in ditt svar. Deltagandet är anonymt.

Stort tack för din medverkan!