Artikeln publicerades 20 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Tillsammans med företagen fortsätter vi arbetet för ett bättre företagsklimat

Trappan vid Älmhults tågstation. Flera personer är på väg från tåget.

Idag, 20 september, släpptes Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. Rankingen baseras främst på de betyg som företagarna har satt på sin hemkommuns företagsklimat.

Älmhults kommun ligger på plats 269 av 290 kommuner i årets ranking. Betygen innefattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen och tillgången på medarbetare med relevant kompetens. I Älmhults kommun är det 97 företag som har varit med och satt betyg. Rankingen visar att kommunen fortsatt behöver jobba med företagsklimatet.

I årets ranking har kommunen ett högre resultat i några områden som till exempel ”dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare” samt ”kommunpolitikernas attityder till företagande”.

Ett förbättrat företagsklimat är en av de frågor som den politiska ledningen prioriterat högst under mandatperioden. Vi behöver jobba vidare tätt tillsammans med näringslivet för att vända utvecklingen och se långsiktig förbättring, säger Gusten Mårtensson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ett långsiktigt arbete

Det är framför allt inom två områden som kommunen tappat placeringar: ”påverkan av brottslighet/otrygghet” och ”konkurrens från kommunen”.

Under 2023 började vår nya näringslivsutvecklare Lars Persson som direkt började ta tag i många av de frågor som näringslivet lyft som viktiga. Ett näringslivsråd har startats tillsammans med representanter från näringslivet för att stärka samarbetet kring näringslivsklimatet och arbeta med våra gemensamma utmaningar. Tillsammans fokuserar vi på fem fokusområden:

  • Kompetensförsörjning
  • Öka bredden av företag
  • Det unika Älmhult
  • Nätverk, samverkan och kommunikation
  • Effektiv och förståelig myndighetsutövning

Aktiviteter kopplade till dessa är redan i full gång, till exempel kompetenskartläggning, nya utbildningar och ny verksamhetsmark. Vi följer också upp kommunens ärendehantering löpande och jobbar kontinuerligt med förbättringar.

Jag besöker flera företag varje vecka, varav minst ett tillsammans med kommunalråden. Vi pratar om deras olika utmaningar och det ger oss en bredare bild av företagsklimatet i Älmhult. Min uppfattning är att det generellt går bra för näringslivet och att det finns unika förutsättningar för företagande i Älmhult, säger Lars Persson, näringslivsutvecklare i Älmhults kommun.

Upphandlingsskola

Företagare har i veckan fått inbjudan till en upphandlingsskola som ska underlätta för företag att vara med i kommunens upphandlingar. I utbildningen kommer vi att prata om hur kommunens upphandlingar fungerar och hur företagen kan delta i dem.

Du kan läsa mer om vår upphandlingsskola och anmäla dig här

Trygghetsskapande åtgärder

I samverkan med olika aktörer som butiksägare och fastighetsägare har flera aktiviteter genomförts under 2023. I januari hölls till exempel utbildningen Trygg i butik och under våren har flera trygghetsvandringar gjorts i centrum. Vi arbetar fortsatt tätt med Polisen och näringslivet i kommunens brottsförebyggande nätverk.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år mäter Svenska Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I årets undersökning har 50 procent av de tillfrågade företagen i Älmhults kommun svarat, vilket motsvarar 97 företag. Totalt finns cirka 2 500 registrerade företag i kommunen. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Du kan läsa mer på Svenskt Näringslivs hemsida foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.