Artikeln publicerades 1 mars 2024

Tillsammans bygger vi Älmhult - näringslivsmorgon på IKEA

Kvinna föreläser framför publik vid frukostbord.

Torsdagen bjöd på en inspirerande näringslivsmorgon där IKEA Älmhult AB delade visioner om framtiden för Älmhult. Fokus var att tillsammans forma Älmhult till en ännu mer attraktiv plats att arbeta, leva och besöka.

Tina Petersson Lind, VD för IKEA Älmhult AB, inledde med att tala om företagets och Älmhults gemensamma uppdrag. Hon betonade vikten av att inte bara stärka varumärket IKEA, utan att stärka Älmhult, hjärtat av IKEA - som en plats att arbeta i, leva i och besöka. Tina delade också tankar om hur att samverka kring att skapa framtidens boende, lockande utomhusmiljöer och attraktiv handel.

IKEA Museum

IKEA Museum är ett av Sveriges mest besökta museer och det näst mest besökta digitala museet. 2023 var ett fantastiskt år med över 220 000 besökare vilket är rekord.

Pär Gustafsson, ansvarig för IKEA Museum och just nu även för IKEA Hotell, berättade hur de vill skapa upplevelser som lockar människor till Älmhult året runt. Han pekade på IKEA Museums betydelse som en unik destination och drivkraft för att locka besökare inte bara till dem - utan till hela Älmhults kommun. Samtidigt utvecklas IKEA Hotell med bland annat nya matkoncept.

Kompetensförsörjning - en gemensam utmaning

Mattias Lindqvist, ansvarig för samhällsrelationer, pratade om betydelsen av fokus på våra framtida medarbetare. En fortsatt samverkan mellan utbildning och näringsliv är viktigt för att möta arbetsmarknadens behov, till exempel genom nya YH-utbildningar.

Älmhults föreningsliv är med och skapar en innehållsrik vardag för alla invånare och att fortsätta skapa möjligheter för barn och ungdomar i föreningarna är en viktig del i att attrahera nya medarbetare. Mattias berättade hur IKEA Älmhult AB engagerar sig i föreningslivet.

Han avslutade med att beskriva hur viktigt det är med fungerande tågtrafik till och från Älmhult. Även där har IKEA ett stort engagemang för att tillsammans med andra aktörer driva på utvecklingen.

Det var en inspirerande näringslivsmorgon hos IKEA Älmhult AB där det tydligt framgår att det är genom samarbete som vi kan påverka Älmhults framtid och attrahera både invånare och nya besökare.