Artikeln publicerades 2 maj 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Solrosens förskola i Häradsbäck satsar på språkutveckling

Alla förskolor i Älmhults kommun arbetar det här året med hållbar utveckling. I Häradsbäck satsar förskolan på att främja barnens språkutveckling.

Att redan i förskolan göra insatser för att stimulera och stödja barnens lust för att utveckla språket är ett prioriterat arbete på Solrosens förskola.

– Språkutvecklingen är en viktig del av förskolans uppdrag och mycket handlar om hur vi stimulerar utvecklingen av ett rikt språk. Det sker hela tiden och är en stor del av vardagen hos oss, berättar Marita Hallgren, rektor på förskolan.

Tecken som komplement

– Det här läsåret utmanar vi med att jobba med teckenkommunikation, TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Metoden används tillsammans med talad svenska för att förstärka och förtydliga det talade språket. Syftet är att alla ska kunna kommunicera – vad de vill, när de vill och till vem de vill, säger Marita.

– Barnen använder sig av tecken som komplement i olika situationer. Bland annat när de tar på sig kläder, vid matbordet eller i leken för att tydligare visa vad som sker, berättar Malin Elmström barnskötare på förskolan.

För att vårdnadshavarna ska känna sig inkluderade i arbetet lägger personalen upp små videofilmer på hur barn och pedagoger använder TAKK på förskolans instagramkonto.

Låt barnen bada i ord

Personal och barn läser och lyssnar på böcker och hittar på nya bokstavsaktiviteter för att göra språkutvecklingen lekfull och rolig. De spelar spel, sjunger och rimmar. Allt för att variera och utveckla ordförråd och ordförståelse.

– Vi måste vara lyhörda för barnens kommunikation och närvarande på riktigt när man är tillsammans med barnen. De måste känna att vi lyssnar, ser dem och hjälper dem. Låt barnen bada i ord, avslutar Marita.

Om TAKK-metoden

TAKK är ett redskap och komplement till det talade språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Detta har flera fördelar, bland annat att den som talar, talar saktare vilket ger barn större chans att hänga med och förstå meningars uppbyggnad.

Skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd är att man endast förtydligar vissa centrala ord i en mening. ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal.