Artikeln publicerades 5 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Satsning på språkutbildning i yrkessvenska

Kvinnor sitter kring ett bord och lyssnar på en utbildare.

Cecilia Ohlsson, projektledare och verksamhetsutvecklare berättar om språkverktyget.

Under måndagen träffades medarbetare från olika förvaltningar i Älmhults kommun för att snabbt utveckla sin yrkessvenska genom ett nytt digitalt språkverktyg. Utbildningen är en satsning för att förebygga missförstånd som har med språket att göra.

Projektet finansieras av Omställningsfonden, som bland annat har till uppgift att stötta välfärdens medarbetare i sin kompetensutveckling.

Medarbetarna, som deltar i pilotprojektet, får möjlighet att snabbt utveckla sin svenska som har med sitt yrke att göra och de lär sig utifrån sitt modersmål. Genom språkverktyget hoppas vi att vi kan minska missförstånd och höja kvalitén på arbetet. Våra medarbetare och deras kompetens är viktig för oss, berättar Cecilia Ohlsson, projektledare och verksamhetsutvecklare.

Språk en viktig del i arbetet

Satsningen görs inom flera olika verksamhetsområden. På första träffen deltog ett 20-tal medarbetare från bland annat skolkök, förskola, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Efter en kort introduktion registrerade de sig i verktyget och inom några få minuter var de i gång med det digitala språkverktyget Lingio.

Språkverktyget är digitalt och man väljer när man vill plugga. Vi rekommenderar deltagarna att lägga 5 till 10 minuter varje dag. För att underlätta för dem att komma i gång och att hålla i gång sina kurser får de använda 20 minuter per vecka av sin arbetstid till övningar i Lingio. Dessutom träffas vi en gång i månaden under pilotprojektet, säger Cecilia.

Språk i olika yrken

Det är bra att kursen är inriktad på olika yrken. Till exempel för oss som arbetar i ett kök. Vi lär oss ord på utrustning och fraser för dialoger i storkök. Det är saker som inte finns i köket hemma. Det är ord som behövs i olika situationer i köket och med personer vi träffar i denna miljö. Vi behöver också förstå beskrivningar och instruktioner för att exempelvis hantera maskiner och rengöringsmedel på rätt sätt, berättar en av deltagarna i utbildningen.

Språkverktyget är ett pilotprojekt som pågår till och med december och som kommer att följas upp och utvärderas.

Om Lingio, digitala språkkurser i mobilen

  • Kursen är uppbyggd som ett spel
  • Man övar när man vill med tillgång till webbappen dygnet runt
  • 5 till 10 minuter varje dag räcker
  • Kurserna tar 3 till 6 månader att göra
  • Man får ett diplom när man klarat kursen