Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Satsning på framtidens måltidsorganisation

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att utveckla och skapa en modern måltidsorganisation i Älmhults kommun. Kommunstyrelsen tog 17 oktober beslut om förändringar som väntas ge positiva effekter på kvalité på maten, arbetsmiljön för personalen samt på effektiviteten i organisationen.

Idag finns 26 olika kök runt om i kommunen. Köken levererar måltider till grund- och gymnasieskolan, förskolor, särskilda boenden och hemtjänsten.

En genomgång som gjorts av samtliga kök visar att renovering och underhåll krävs i större eller mindre omfattning i många av dem. Det stora antalet kök medför också en hel del ensamarbete och svårigheter att bemanna varje dag.

I Älmhults kommun har vi tre olika typer av kök:

  • Tillagningskök där det lagas kompletta måltider
  • Mottagningskök som tar emot tillagade huvudingredienser (som till exempel kött och sås) och bereder övriga tillbehör på plats
  • Serveringskök som tar emot samtliga delar i måltiden

Vi investerar hållbart

På Linnéskolan byggs just nu ett fullt modernt storkök som kommer att bli kommunens största tillagningskök med kapacitet för att tillaga 2 500 portioner varje dag. Med ett modernt storkök är Älmhults kommun redo att klara framtidens funktioner och behov, till exempel med kapacitet att tillaga kyld mat för distribution samt att fungera som kris-/beredskapskök. Köket kommer vara klart för att tas i bruk hösten 2024.

En inriktning för framtiden

Antalet kök blir färre, från 26 till 24. Tillagningsköken går från 16 till 11, antalet serveringskök går från 4 till 7 och antalet mottagningskök är oförändrat. Den nya strukturen tar hänsyn till antal portioner som lagas, kökens lokalmässiga förutsättningar samt logistik kring transporter av maten.

Förändringarna bidrar till att minska investeringsbehovet, förbättra arbetsmiljön och att effektivisera måltidshanteringen för bättre ekonomisk hushållning.

Genomförandet möjliggörs fullt ut när Linnéskolans nya kök tas i bruk men redan nu påbörjas arbetet med delar av planen.

Den nya måltidsorganisationen ger oss möjligheter att förbättra arbetsmiljön genom förbättrade arbetslokaler och mindre ensamarbete. Genom förändringen kan vi även ta vara på våra medarbetares samlade kompetens, vilket även minskar sårbarheten i verksamheten, säger Eldin Salihovic, måltidschef.

Miljöaspekten är också viktig i den nya strukturen som ger bättre förutsättningar för samordning av varutransporter och logistik vilket i sin tur ger en minskad miljöpåverkan. Verksamheten fortsätter också arbeta med att minska matsvinnet både vid tillagning och servering.

Vi vill satsa långsiktigt så att vår duktiga måltidspersonal kan jobba i moderna och funktionella kök. Den nya strukturen gör att vi kan servera mat av god kvalité, matcha våra miljömål och minska kostnaderna. Våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för att servera bra mat på tallriken till både unga och äldre, säger Eva Ballovarre (S) kommunstyrelsens ordförande.