Artikeln publicerades 7 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

SamSteg - en satsning för att stödja personer till arbete eller studier

Två kvinnor håller i ett stort papper med logga SamSteg.

Indira Ruiz Lundgren och Hilda Ardash leder projektet SamSteg.

För att fler personer ska få en hållbar försörjning börjar vi med ett samarbete över kommungränserna. SamSteg är för dem som har varit arbetslösa länge eller som av hälsoskäl eller funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Målet med SamSteg är att förbereda deltagarna för arbetslivet eller studier.

De som kommer att delta i SamSteg befinner sig i livssituationer där det är svårt att göra förändringar. I SamSteg har vi gruppaktiviteter men även individuella samtal och planering med en koordinator. Målet är att deltagarna ska hitta hållbara lösningar för sin situation. När de har stöd från SamSteg kan de börja arbeta med sin personliga utveckling. berättar Indira Ruiz Lundgren som arbetar som arbetsmarknadskoordinator på Individ och familjeomsorgen i Älmhults kommun.

SamSteg använder 7tjugo metoden, baserad på empowermentpedagogik och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Deltagarna deltar i olika övningar med fokus på personlig utveckling inom kommunikation, förhållningssätt, självbild, resurser, ansvar och mål. Vi har också utomhusaktiviteter och man får lära sig om hälsa, ekonomi och arbetsliv, förklarar Hilda Ardash som arbetar som arbetsmarknadskoordinator på Individ och familjeomsorgen i Älmhults kommun.

Vill du delta i Samsteg?

  • SamSteg är för dig mellan 16 och 64 år, som har varit arbetslösa länge, eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av hälsoskäl eller funktionsnedsättning.
  • Du ska ha ett behov av samordnade arbetsförberedande insatser för att kunna närma dig arbete eller studier.
  • Du ska vara bosatt i Ljungby, Markaryds eller Älmhults kommun och få stöd av minst två av följande myndigheter: kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Kronoberg.

Prata med din handläggare som kan boka ett studiebesök på SamSteg. Där får du veta mer.

Du kan också kontakta

Samsteg arbetar med 7Tjugo metoden

SamSteg använder 7tjugo metoden, som grundar sig i empowermentpedagogik. Empowerment innebär att ha kontroll över sitt liv och ta eget ansvar.

Både Indira och Hilda är utbildade handledare inom 7Tjugometoden. Mer information om 7tjugometoden hittar på webbsidan: HEM (empowercenter.se)

SamSteg ett samarbete

SamSteg är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Deltagaren deltar i Samsteg i den kommun där de bor.