Artikeln publicerades 15 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Samarbete för renovering av fotbollsplaner

Adi Trokic (ordförande ÄIF), Anton Händer (ordförande KoF), Susann Pettersson (kommunchef) och Claes Moberg (vice ordförande ÄIF) på Älmekullas B-plan.

Älmhults kommun och Älmhults IF samarbetar för att under hösten 2023 upprusta två av kommunens fotbollsplaner och därigenom göra det möjligt för barn och ungdomar att fortsatt kunna spela fotboll på dem.

Kultur- och fritidsnämndens fokus är att tillsammans med föreningslivet och andra aktörer skapa goda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritid och friluftsliv. Satsningen på renovering av fotbollsplanerna är en del i att lyfta barn och ungas möjlighet till aktiviteter, säger Anton Härder, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under hösten renoveras de två anläggningarna Älmekulla B-plan respektive konstgräsplanen vid Haganässkolan. Båda planerna är i stort behov av åtgärder för att spel ska vara möjligt på dem framöver.

Vi är väldigt glada över den dialogen vi haft tillsammans med kommunen och som skapat förutsättningar för att nästan 800 ungdomar ska kunna öka sin fysiska aktivitet, säger Adi Trokic, ordförande i Älmhults IF.

Renoveringen av Älmekulla B-plan innebär att den jämnas ut och att nytt gräs anläggs. Det ger möjlighet för att få plats med fler planer på befintlig yta vilket gör att området används mer effektivt och ger fler möjlighet att spela fotboll på Älmekulla.

Haganäs konstgräsplan har under en tid haft problem med skicket som nu kommer åtgärdas då mattan läggs om. Ett nytt miljövänligt granulat kommer att användas, vilket möter den nya EU-lagstiftningen och kommunens arbete för ett mer hållbart Älmhult. Dessutom kommer stängslet att åtgärdas, förrådsutrymmet att utökas och vatten dras fram för att kunna fylla på vattenflaskor vid planen.

Fantastiskt roligt att vi genom gott samarbete kan få till ett lyft på två av våra mest använda idrottsanläggningar i kommunen. Det är extra viktigt med tanke på hur många barn och ungdomar som varje vecka använder planerna i någon form, säger Susann Pettersson, kommunchef i Älmhults kommun.