Artikeln publicerades 22 maj 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Så hållbara är vi i Älmhults kommun

Älmhults kommun fortsätter att arbeta för att nå de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Älmhults kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2022.

Vår första hållbarhetsrapport visade att vi var på god väg i vårt arbete, och årets rapport visar att vi tagit ytterligare steg i rätt riktning. Samtidigt finns det fortfarande mycket mer att göra i dessa frågor säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten utgår från perspektiven social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Agenda 2030. Varje mål har olika delmål och indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. Några av de aktiviteter som gjorts i Älmhult under 2022 är utökning av källsortering på allmänna platser, två stora cykelprojekt och fortsatt arbete för ett aktivt fritidsliv.

Verkyg i kommunens planering

Arbetet med hållbarhet är en del i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Förutom att hållbarhetsrapporten talar om vilka framsteg vi gör så belyser den också våra utmaningar framåt. Det gör den till ett viktigt verktyg för oss när vi planerar och bygger för framtiden, säger Susann Pettersson, kommunchef Älmhults kommun.

Här kan du läsa Hållbarhetsrapporten för 2022 Pdf, 2.3 MB.