Artikeln publicerades 9 november 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Resultatet från årets trygghetsmätning i Älmhults kommun

I årets trygghetsmätning får kommunen som helhet 1,78 i problemindexvärde. Det är en försämring mot förra året då vi låg på 1,41. Av de 58 kommuner i södra Sverige som deltagit i mätningen placerar sig Älmhults kommun ungefär i mitten.

Enkäten har skickats ut till 900 invånare i Älmhults kommun lika fördelat över Älmhults tätort, övriga större tätorter och landsbygd. Av de som fått enkäten år 2022 har 62 procent svarat, det är något färre än föregående år.

Under perioden augusti-september drabbades Älmhults tätort under kort tid av flera brott, vilket är ovanligt för Älmhults kommun. Händelserna orsakade oro och otrygghet bland våra invånare.

– Vi kommer självklart analysera resultatet av trygghetsmätningen mer ingående men att dessa händelser har haft en betydande inverkan på invånarnas trygghet är högst sannolikt, säger Håkan Helgesson kris- & beredskapsstrateg i Älmhults kommun.

Hur arbetar kommunen vidare med svaren från enkäten?

Resultatet från trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av kommunens och Polisens verksamhet, framför allt när det kommer till det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Älmhults kommun.

Nu inleds arbetet med att mer ingående analysera resultatet från trygghetsmätningen, vilket kommer att ligga till grund för nästa års medborgarlöfte gällande vårt gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.