Artikeln publicerades 21 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Positiv resultatutveckling för årskurs 9 på Linnéskolan i Älmhult

Torbjörn Öberg och Andreas Burander, rektorer på Linnéskolan, är imponerade av arbetsinsatsen som lagts ner av elever och lärare.

Nu är betygen satta för eleverna i årskurs 9 på Linnéskolan i Älmhults kommun. Betygsstatistiken ger flera positiva resultat som visar att vi är på rätt väg, säger Andreas Burander rektor.

Bland det mest glädjande i årets betygsstatistik är att meritvärdet har gått upp från 201,5 förra året till 217,7 i år. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 51,3 procent (2022) till 68,4 procent (2023).

Trygghet och studiero

Rektorerna på skolan lyfter fram ett fantastiskt arbete av lärare och elever.

Jag är imponerad av arbetsinsatsen som lagts ner av både elever och personal. Vi jobbar mycket med ledarskapet i både klassrummet och i korridorerna. Detta skapar en trygghet och studiero som skapar förutsättningar för ett bättre lärande, säger Andreas.

Vi har bland annat gjort en extra satsning på svenska, SvA (svenska som andraspråk) och språkutvecklande arbetssätt. Detta görs eftersom vi vet att elevernas förbättrade läsning ger effekter i många ämnen, fortsätter Torbjörn.

Fler behöriga till yrkesprogram

Fler elever är också behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andelen elever som är behöriga för ett yrkesprogram har ökat från 71,2% (2022) till 80,2% (2023).

Vi är väldigt glada över elevernas resultat och jag vill framför allt rikta ett stort tack till all personal på skolan och önska en trevlig sommar. Vi kommer nu att fortsätta arbeta för att ge Älmhults elever fortsatta förutsättningar att lyckas nå höga resultat, säger Stefan Jönsson (S), utbildningsnämndens ordförande.

Utdrag från statistiken

  • Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 51,3 procent (2022) till 68,4 proecent (2023).
  • Andelen elever som är behöriga för ett yrkesprogram har ökat från 71,2 procent (2022) till 80,2 procent (2023).
  • Meritvärdet har gått upp från 201,5 (2022) till 217,7 (2023)