Artikeln publicerades 17 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Positiv omsättningsutveckling i stadskärnan i Älmhult – bäst gick det för klädbutikerna

Bruna skjortor hänger på en klädställning. I bakgrunden ett torgstånd med mer kläder.

Älmhults stadskärna ser en positiv tillväxt med 3% ökad omsättning 2022, framför allt inom klädhandeln som ökade med 12%.

Under 2022 ökade omsättningen i stadskärnan med 3% till totalt 263 miljoner kronor. Bäst gick det för klädbutikerna som under året ökade med 12% till totalt 26 miljoner. Tuffast hade företag inom kommersiell service det som minskade med 4%. Det visar årets Cityindex som tagits fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

Generellt visar omsättningssiffrorna för 2022 att merparten av landets stadskärnor har återhämtat sig och ligger på högre omsättningsnivåer än före pandemin. Trots ökningen i Älmhult är det en något lägre ökning än i andra jämförbara städer där den genomsnittliga ökningen är närmare 5%. Sett över tid har stadskärnan i Älmhult trots det utvecklats betydligt bättre jämfört med genomsnittet av stadskärnorna i både mindre och större städer. Under 2022 ökade detaljhandelsförsäljningen i stadskärnan i Älmhult mer än handeln i kommunen som helhet.

- Det är glädjande att vi har en positiv omsättningsutveckling av stadskärnan, inte minst inom beklädnad. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det är tufft läge för den traditionella butikshandeln. Vi behöver alla handla lokalt om vi vill ha butiker, restauranger och service i centrum även i framtiden, säger Gusten Mårtensson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Tillsammans för ett attraktivt och levande centrum

Stadskärnan är hela Älmhults vardagsrum och mötesplats. En levande och attraktiv stadskärna är av betydelse för hela kommunens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att olika aktörer arbetar tillsammans för att fylla lokalerna med ett attraktivt utbud och stadsrummet med liv och rörelse. Till exempel har det bildats en aktivitetsgrupp med representanter från kommunen och Handelsplats Älmhult som tillsammans arbetar för fler publikdragande aktiviteter i centrum. Det pågår även samarbete mellan kommun och lokala fastighetsägare i syfte att attrahera etableringar till centrum.

Utvecklingen inom de olika branscherna

Försäljningen av dagligvaror ökade med 1% och det är den bransch i stadskärnan som med sina 135 miljoner kronor har högst omsättning. Utöver livsmedels-, service- och jourbutiker räknas även systembolag till den kategorin. Apotek räknas däremot till hem och fritid, ett segment som omsatte 63 miljoner kronor och ökade med 3% under 2022. Segmentet kommersiell service minskade med 4% till totalt 7 miljoner. Hit räknas bland annat gym, frisörer och andra kommersiella hälso- och skönhetssalonger. Restaurangnäringen omsatte 32 miljoner plus 3%. Det är trots det viktigt att vara medveten om att flera av de välbesökta restaurangerna i centrum ligger utanför det område som ingår i mätningen.

Fakta om undersökningen

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga 104 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.