Artikeln publicerades 29 augusti 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Orenat vatten har runnit ut från reningsverket

Vattenbassänger med gångar mellan.

Under helgen rann orenat vatten från Älmhults reningsverk ut i Drivån på grund av ett tekniskt fel.

Vi har under helgen 26-27 augusti haft ett tekniskt fel på reningsverket och vi håller på och undersöker vad som gjort att orenat vatten kunnat rinna ut. Felet har åtgärdats och utsläppet bedöms inte vara en risk för hälsa och miljö.

Så fort våra tekniker upptäckt felet kunde de snabbt åtgärda det. Nu påbörjar vi en utredning för att se varför felet inträffat. Det viktiga är att det orena vattnet inte inneburit någon fara för hälsa eller miljö, säger Anders Nyberg, teknisk chef.

En intern utredning är påbörjad för att säkerställa vad som hänt och hur det kan undvikas i framtiden. Händelsen är anmäld till Länsstyrelsen.