Artikeln publicerades 24 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Orange Day — den 25 november

Människor stor på ett torg i skymningen med facklor i händerna.

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Vi vill vara med och uppmärksamma dagen genom att låta startsidan på webben byta skepnad och bli orange.

FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor.

Kampanjen En Vecka fri från våld har pågått under veckan med olika aktiviteter i hela Kronobergs län, och vi har även haft fokus på våld i ungas relationer. Vi behöver få stopp på våldet innan det uppstår och det börjar med killars våld mot tjejer.

Under fredagen fick alla ungdomar som går i årskurs 7 i Älmhult lyssna och prata med Atilla Yoldas. Han är journalist och aktivist och är speciellt engagerad i förebyggande arbete kring machokultur och dess skadliga inverkan på oss som människor och på vårt samhälle. Atilla lyfter viktiga frågor som att prata om vad man känner, våga säga ifrån när något känns fel och att ta ansvar för sina handlingar. Det börjar med våra barn och ungdomar och därför är det förebyggande arbete oerhört viktigt, berättar Amanda Peterson, som arbetar inom individ- och familjeomsorgen och är projektledare för kampanjen En vecka fri från våld i Älmhults kommun.

Tack till er som gick med i fackeltåget

I tisdags gick fackeltåget, som en manifestation mot våld mot kvinnor, från biblioteket i Älmhult till Stortorget. Kommunalråd Eva Ballovarre (S) höll tal och elever från kulturskolan sjöng. Tack till alla som deltog. Och till Fältarna, Fenix och Freja som hjälpt till med att få det att funka.

Om En vecka fri från våld

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.
De senaste sju åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

En vecka fri från våld stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.