Artikeln publicerades 12 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny överföringsledning för vatten till Diö

Glänta med sjö bakom och en väg till höger.

På den sträcka där ledningen ska grävas ner röjer vi sly, ris och träd.

För att säkra vattenförsörjningen till Diö, Liatorp, Stenbrohult, Råshult och Möckelsnäs drar nu projektet med en ny överföringsledning för vatten i gång. Ledningen kommer att gå från vattenverket i Älmhult till vattenverket i Diö.

Den nya överföringsledningen för vatten är ett viktigt projekt för att skapa ett robust och säkert system för vattenförsörjningen i Diö, Liatorp, Stenbrohult, Råshult och Möckelsnäs. Det nya vattenverket i Älmhult, som invigdes förra året, har kapacitet att försörja både ett växande Älmhult och orterna utanför, säger Elizabeth Peltola (C), ordförande i tekniska nämnden.

Malin Augustsson är va-ingenjör på Älmhults kommun och hon berättar om projektet och förklarar bland annat varför det blir en överföringsledning i stället för renovering av vattenverket i Diö.

Vattenverket är slitet och det kommer att bli dyrt att renovera. Dessutom är det osäkert om det finns tillräckligt med grundvatten i Diö för att det ska kunna försörja invånare i framtiden. Det är inte bara Älmhult som växer utan även orter som Diö får fler invånare. Älmhults nya vattenverk är dimensionerat för att det ska räcka till Diö, Liatorp, Stenbrohult, Råshult och Möckelsnäs, därför blir lösningen med en överföringsledning bättre. Ledningen dras genom Möckeln, som också är i behov av en bättre vattenförsörjning. Där planeras det nya området Solvikskajen som kan kopplas in när det blir aktuellt, berättar Malin

Det finns en kostnadsprognos för överföringsledningen och den tar hänsyn till många faktorer, exempelvis omvärlden, räntor, priset på drivmedel och material. Även vissa sträckor på spillvattenledningen har under en längre tid varit i behov av att bytas ut. Att då samtidigt lägga ner en överföringsledning för vatten är kostnadseffektivt. Vattenledningen kommer också att försörja delar av Möckeln där kapaciteten nu ligger på gränsen.

Älmhults kommun har en befintlig ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar mellan Älmhult och Diö, och det är i första hand där som vi kommer gräva. I de flesta fall går överföringsledningen i gator i samhällen eller ut i skogen. De gånger då vi behöver korsa väg 600 och järnvägen kommer vi att borra under dem. Det gör att tågtrafik och trafik på väg 600 bara påverkas i liten utsträckning eller inte alls. Däremot kommer framkomligheten på Fiskevägen i Möckeln vara begränsad under tiden vi gräver där. Mer information kommer när det blir aktuellt, säger Malin.

Projektet i sin helhet kommer att ta cirka tre år och under ”driftinformation” på vår webb hittar du aktuell information, till exempel om vi behöver stänga av gator.