Artikeln publicerades 14 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny mötesplats i Hallaryd - samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommun

Utegym

I Hallaryd är det just nu något spännande på gång, en ny gemensam mötes- och aktivitetsplats planeras. Bakom projektet står Hallaryds sockenråd, idrottsförening och hembygdsförening. Kommunstyrelsen har idag beslutat att stödja satsningen.

Föreningslivet i Hallaryd har under en tid planerat en anläggning i Hallaryd för att utveckla samhället och skapa en gemensam mötes- och aktivitetsplats. Platsen ska vara till för såväl befintliga innevånare, nyinflyttade och turister och ska knyta ihop, stödja samhällsutvecklingen och öka attraktiviteten.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att Älmhults kommun ska bidra till mötes- och aktivitetsplatsen med 300 000 kr.

Det känns väldigt bra att vi kan ge föreningarna en möjlighet att satsa och arbeta långsiktigt. Det ger vinster för hela kommunen. Vi kan inte själva driva liknande verksamhet inom våra ramar, men med gemensamma krafter är det möjligt, säger Gusten Mårtensson (C), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mötesplats för alla generationer

Mötes- och aktivitetsplatsen innefattar fyra olika projekt som tillsammans ska erbjuda något för alla generationer.

  • Lekplats för yngre
  • Utegym för äldre
  • Boulebanor som också kan användas som isbana när vädret tillåter
  • Samlingsplats med grillplats och samlingsutrymme.

Projektet är ett led i att stödja landsbygdens positiva utveckling och att öka attraktionskraften både för bygdens invånare och besökare. Kommunen är en viktig möjliggörare, dels vid kontakterna med andra sponsorer men också genom sitt ekonomiska bidrag, säger Micael Schmitz, projektledare.

Projektgruppen arbetar nu med att planera utformningen av mötesplatsen. Vid positivt besked och ytterligare bidragsgivare är byggstart planerat till 1 december och planeras invigas i samband med Hallarydsdagen 1 juni 2024.