Artikeln publicerades 14 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya lokaler för Vuxenutbildningen öppnar upp för utveckling och nya samarbeten

Flygbild över IKEA handelsplats. Med vägar och varuhus

Nu är det klart att Vuxenutbildningen i Älmhults kommun flyttar till nya lokaler. – Det blir en arena för vuxenutbildning och en mötesplats som ger möjlighet till nya samarbeten, säger Johan Månsson, rektor på Vuxenutbildningen i Älmhult.

När Älmhult växer, så växer även behovet av vuxenutbildning. Verksamheten har länge varit trångbodd i Haganässkolan. Flytten gör att vuxenutbildningen kan samlas under ett tak och fortsätta att utvecklas.

De nya lokalerna är en förutsättning för skolans fortsatta utveckling. Det är viktigt att vi använder våra lokaler på ett genomtänkt och klokt sätt för att kunna erbjuda både fysisk och digital undervisning. Positivt är också att Haganässkolan blir en renodlad gymnasieskola för ungdomar, säger Johan Månsson, rektor på Vuxenutbildningen i Älmhult.

Inspirerande lärmiljöer i nytt Community House

Vuxenutbildningen kommer att tillsammans med kommunens enhet ”Arbete och försörjning” flytta in i det nya Community House som Älmhults handelsplats ska bygga på Älmhults handelsområde. Community House planeras att byggas under 2024 och Vuxenutbildningen ska kunna flytta in i sina nya lokaler under våren/sommaren 2025.

Vi är glada att kunna erbjuda denna möjlighet för kommunen på Älmhults Handelsplats! Ett Community House kommer att stärka oss som mötesplats där människor träffas, skaffar sig nya kunskaper och nya kontakter. Vi ser det som en självklarhet att bidra till att vårt område utvecklas, säger Johanna Strid, Meeting Place Manager på Älmhults Handelsplats.

Vi kommer att hyra färdigt projekterade lokaler av Älmhults handelsplats där vi kan utrusta lokalerna utifrån skolans behov. Närheten till Haganässkolan är viktig för ett fortsatt nära samarbete med gymnasieskolan, bland annat när det gäller yrkesutbildningarna, säger Samuel Svensson, verksamhetschef inom utbildningsförvaltningen.

Ett samarbete för att möta kompetensbehoven

Genom att dela lokaler hoppas vi kunna utveckla ett gott och effektivt samarbete med Vuxenutbildningen för att förkorta vägen till självförsörjning, säger Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Målet är att fler ska kunna komma ut på arbetsmarknaden och möta näringslivets och kommunens framtida kompetensbehov. Detta genom ett tätare och mer riktat samarbete mellan Vuxenutbildningen och AoF (arbete och försörjning). Tillsammans kommer de att kunna erbjuda ännu bättre stöd och resurser till personer som söker utbildning och sysselsättning.

Det är viktigt både för Älmhults kommun och för näringslivet att vi kan erbjuda lärande och yrkesutveckling. Det är därför bra att Vuxenutbildningen nu får nya lokaler för sin verksamhet. Det öppnar också upp för nya samarbeten med till exempel enheten ”Arbete och försörjning” som också kommer att använda de nya lokalerna, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jag ser positivt på denna utveckling och tror att den kommer att gynna både de som deltar i utbildning och aktiviteter, och att det blir en bättre arbetsmiljö för vår personal, avslutar Eva.