Artikeln publicerades 11 oktober 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya alliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) har idag presenterat sin budget för 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott klubbade under tisdagen igenom Nya alliansens förslag till budget för år 2023 och flerårsplan för 2024 – 2025.

Nya budgetsatsningar föreslås på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg för att möta ett ökat behov och för att fortsätta växa och utvecklas.

Positiv trend - ökande befolkning och expansivt näringsliv

Älmhults kommun är inne i en positiv trend med ökande befolkning och ett expansivt näringsliv. Budgeten innehåller flera strategiska investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling.

– Vi utvecklar hela kommunen målinriktat med fokus på hållbarhet, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Omvärlden är mer osäker än på länge och för att möta upp det har vi lagt fram en budget som är långsiktig och försiktig men ändå med utrymme för nya satsningar, säger Gusten Mårtensson (C).

Utveckla verksamheterna

Flera nämnder tillförs medel för att möta upp kostnadsökningar och kunna fortsätta utveckla verksamheten. Utbildningsnämnden tillförs 18 miljoner kronor då antalet barn och skolelever har ökat. Tekniska nämnden tillförs 4,5 miljoner kronor, kopplat till ökade behov i måltidsverksamheten. Socialnämnden tillförs 5 miljoner kronor för att öka takten i arbetet med att fler ska bli självförsörjande.

Några särskilda områden som alliansen fokuserar på i budget 2023 och kommande år är bland annat att stärka kontakterna med näringslivet och öka samverkan med civilsamhället.

Nästa steg

Nästa steg i budgetprocessen är att budgetförslaget lyfts för beslut i Kommunstyrelsen den 25 oktober. Slutgiltigt beslut om budget för 2023 – 2025 tas i Kommunfullmäktige den 28 november 2022.