Artikeln publicerades 12 september 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu testar vi ett nytt sätt att leverera mat inom hemtjänsten! 

För att höja kvalitén och valfriheten i måltiden har kommunstyrelsen fattat beslut om att genomföra ett projekt under fyra månader med leverans av kyld mat inom delar av hemtjänsten.  

Med start den 1 oktober 2023 kommer de brukare som idag beställer hem mat via hemtjänsten och som bor i Möckeln, Klöxhult, Majtorp, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd, att få sin mat levererad i kylda portionsförpackningar. Projektet med kylda matleveranser handlar om kvalitén på maten, att minska matsvinn och att fler kan äta när de vill. Det handlar också om hur vi lagar, hanterar och levererar mat. Projektet omfattar enbart matleveranserna och inte den övriga hjälp brukaren får från hemtjänsten.

Flera av brukarna som beställer mat är pigga och klarar mycket själva. Med det nya sättet att ta emot maten kan de själva bestämma när de vill äta. Brukarna som deltar i projektet köper själva hem de tillbehör de önskar, som till exempel måltidsdryck, lingon, senap, sallad eller något annat. Vi vet att miniförpackningarna som följer med maten idag ofta slängs och hoppas att matsvinnet ska minska när brukarna själva väljer de tillbehör de tycker om. I och med att tillbehören köps separat blir portionspriset lägre på den kylda maten, säger Eldin M Salihovic, måltidschef i Älmhults kommun.

Nio rätter husmanskost att välja på

Maten lagas under projektet i Snyggatorpsskolans kök i Klippans kommun. De lagar traditionell husmanskost från grunden, utan hel- och halvfabrikat, så långt det är möjligt. Matsedeln planeras efter säsong och högtider och varje vecka kan man välja från nio olika rätter.

Brukaren behöver komplettera med att själv köpa hem till exempel mjölk, lingon, senap, ketchup och sallad. Varje portion kommer att kosta 68 kronor jämfört med dagens pris på 85 kronor per portion.

Brukare som i dag beställer mat från oss behåller den hjälp från hemtjänsten som de har sedan tidigare. Får de idag hjälp med att lägga upp mat kommer de att få det i det här projektet också. En fördel för dem som klarar sig själva är att de kan värma maten och äta när de vill och behöver inte anpassa sig efter när maten levereras, säger Emma Rodin, verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen.

Beställning och leverans

Varje vecka kommer brukarna tillsammans med hemtjänstens medarbetare att beställa mat för kommande vecka. Matportionerna levereras sedan för hela veckan vid ett och samma tillfälle. Brukarna kan välja mellan nio olika maträtter och kan även beställa flera portioner av samma rätt, om de har en favorit.

Detta innebär kyld mat

Maten tillagas från grunden i köket på Snyggatorpsskolan. Efter tillagning kyls maten snabbt ner till +3°C och läggs därefter i portionsförpackningar som försluts med en skyddande plastfilm.

Både smak och näringsinnehåll bibehålls bättre genom den snabba nedkylningen jämfört med mat som varmhållits.

Om projektet

Projektet startar den 1 oktober 2023 och avslutas den 16 januari 2024. Det är brukare inom området Älmhult Centrala 2/Västra, vilket innefattar Möckeln, Klöxhult, Majtorp, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd, som ingår i projektet.

Brukare som berörs av projektet får ytterligare information av hemtjänsten, som också kan svara på frågor under projektets gång. Brukare kommer att få svara på en enkät inför provperioden om hur de upplever maten idag. Efter provperioden görs en ny enkät där de får svara på hur de upplevt den kylda maten.