Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu inför Älmhults kommun ett pris för god bebyggd miljö

Överdrivet stora möbler, i klara färger, som barn kan klättra på.

Exempel på ett projekt inom kategorin ”allmän plats” är lekplatsen Huset på Stortorget i Älmhult.

Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har idag beslutat att införa ett pris kallat ”Pris för god bebyggd miljö”.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna god arkitektur samt öka intresset för den bebyggda miljön.

Kommunens målsättning är att allt som byggs inom kommunen ska hålla hög kvalité, vara hållbart och estetiskt tilltalande. Vi vill genom detta pris uppmuntra alla som bidrar till målsättningen, säger Eva Ballovarre (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Priset delas ut för ett projekt genomfört under de senaste tre åren inom någon av följande kategorier:

  • Nybyggnad eller ombyggnad av byggnad eller anläggning
  • Renovering eller restaurering av byggnad eller anläggning
  • Allmän plats eller gemensam boendemiljö eller företagsmiljö

Alla kan nominera förslag till priset. En jurygrupp bestående av politiker och tjänstepersoner från kommunen väljer ut två förslag. Dessa båda förslag kommer att ställas ut och det vinnande förslaget utses genom omröstning där alla som bor i kommunen kan rösta.

Priset delas ut årligen i samband med kommunstyrelsens möte i maj och består av diplom, motivering samt en minnestavla.

Är du intresserad av att veta mer om Älmhults kommuns nya pris för god bebyggd miljö är du välkommen att kontakta kommunens stadsarkitekt Arpine Minasyan.

Stadsarkitekt Arpine Minasyan