Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu förbättrar vi korsningen Norregårdsgatan och Delaryvägen

Asfalterad korsning med gröna ytor i kanterna.

Ombyggnaden och uppfräschningen av infarten till Norregård blir ett lyft ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Platsen blir också vackrare med blommor och träd som både människor och djur kan glädjas åt!

I dagsläget finns här ingen bra övergång och cyklisterna tvingas cykla snett över körbanan för att nå cykelvägen på andra sidan. Så nu förbättrar vi korsningen och passar samtidigt på att göra grönytorna runtom mer blomstrande. Korsningen blir säkrare för trafikanterna och grönområdena kring korsningen blir vackra och en bra miljö för pollinerare som exempelvis bin, berättar Emelie Lindholm, gatuingenjör.

Det här gör vi

1. Ett nytt övergångställe och en ny cykelöverfart som kopplar ihop gång- och cykelvägen på Norregårdsgatan med cykelvägen som löper längst med Delaryvägen.

2. Det befintliga övergångstället mellan Delaryvägen och gång- och cykelvägen, som leder ned mot Klöxhultstunneln och ”Nya kyrkogården”, hastighetssäkras och görs om till övergångställe och cykelöverfart.

3. Grönytorna runt korsningen fräschas upp. Stenbumlingarna, som har legat utmed infarten till Norregårdsgatan, tas bort och ersätts med kantsten.

4. Vi kommer att plantera nya växter och träd som är bra för den biologiska mångfalden.
Träden är sorter som blommar för att gynna pollinerare och de får bär framåt hösten som småfåglarna tycker om. Träden planteras i små grupper och runt trädgrupperna blir det äng. Ängar är också bra för den biologiska mångfalden och även träden tycker om äng då vi inte behöver klippa gräset intill stammen med risk för att skada barken. Runt de blommande ”öarna” av träd och ängar kommer gräset klippas som vanligt. Det blir en blandning med den vilda ängen och den mer prydliga gräsmattan.

Du kan ta dig förbi arbetsplatsen

Det går att ta sig förbi arbetsplatsen på gång- och cykelvägen och även biltrafiken kommer fram; men vi ber er anpassa hastigheten och tänka på dem som jobbar på platsen!

Arbetet tar cirka 4 veckor.